Mer innehåll

Fyra av tio tunga bussar underkänns hos Bilprovningen

När Bilprovningen presenterar utfallet av den senast besiktningsstatistiken för tunga bussar (totalvikt över 3,5 ton) ser den senaste tidens utveckling positiv ut, med en kontinuerligt sjunkande underkännandegrad. Dock är det fortfarande fyra av tio tunga bussar (38 procent) som underkänns.

Under 2014 kontrollbesiktade Bilprovningen drygt 6 000 tunga bussar (totalvikt över 3,5 ton). Tunga bussar kontrollbesiktas första gången efter ett år i trafik och därefter varje år.

Positiv utveckling - färre tunga bussar som underkänns

Totalt underkändes fyra av tio (38 procent). Under 2013 var andelen underkända densamma, men 2012 låg den på 41 procent och året dessförinnan 44 procent.

Tre av tio tunga bussar (28 procent) underkändes med krav på efterkontroll. Det innebär att anmärkningarna är av sådan karaktär att fordonet måste uppvisas på nytt (ombesiktas) för att säkerställa att felen åtgärdats. Andelen har sjunkit under de senaste åren. 2011 var motsvarande andel 33 procent.

- Att underkännandefrekvensen sjunkit under de senaste åren beror sannolikt på det målmedvetna kvalitetsarbete som bussbranschen och flera bussföretag driver. Vi ser mycket positivt på utvecklingen, säger Benny Örnerfors, Bilprovningens verkställande direktör.

Brister i bromssystem och brandskydd

De huvudsakliga anledningarna till underkännande med krav på efterkontroll var brister i bromssystem (14 procent) och anmärkningar vid brandskyddskontrollen (13 procent), främst på grund av oljeläckage i motorrummet.

Vid efterkontrollen underkändes var tionde tung buss (12 procent) på nytt.

- Trots att den totala underkännandegraden sjunkit har anmärkningarna som gäller risker för brand i buss inte minskat, utan till och med ökat. Det är ett område där bussbolagen och bussbranschen kan göra mer, både för passagerarnas säkerhet och för att spara de stora kostnader som en bussbrand innebär, säger Morgan Isacsson, Bilprovningens expert på kontrollbesiktning.

Västra Götaland i topp och Jämtland i botten

Högsta andelen underkända tunga bussar hade Jämtlands län med 70 procent. Lägsta andelen underkända hade Västra Götalands län med 23 procent.

Tabeller med besiktningsresultatet för tunga bussar samt länsvis hittar du på www.bilprovningen.se/statistik.

För mer information

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Morgan Isacsson, tekniskt sakkunnig, mobil: 0736-88 21 76, e-post: morgan.isacsson@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66 e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Marit Thorin, kommunikatör, mobil: 0705-66 02 37, e-post: marit.thorin@bilprovningen.se