Mer innehåll

Varannan lätt lastbil har brister

Lätta lastbilar blir allt vanligare i Sverige. Det finns över en halv miljon som trafikerar vägarna på daglig basis men skicket på fordonen är alarmerande. Det visar Bilprovningens besiktningsstatistik för 2021. Varannan lätt lastbil hade brister och tre av tio fick allvarliga anmärkningar med krav på efterkontroll.

Antalet lätta lastbilar i Sverige växer stadigt. Det finns över en halv miljon i trafik. Det är ett fordonsslag avsett för godsbefordran och som ofta används på daglig basis som hantverks- eller budbil.

Under 2021 kontrollbesiktade Bilprovningen drygt 90 000 lätta lastbilar, vilket motsvarar en fjärdedel av samtliga besiktningspliktiga fordon. Av dessa närmare varannan lätt lastbil (47,4 procent) brister.

Högsta andelen underkända lätta lastbilar hade Västernorrlands län med 52,5 procent. Lägsta andelen underkända hade Gotlands län med 38,5 procent.

Har fler anmärkningar än personbilar

Tre av tio lätta lastbilar (28,2 procent) underkändes med krav på efterkontroll vilket innebär att bristerna är så pass allvarliga att fordonet inte får användas innan de är åtgärdade. Därefter måste det uppvisas på nytt och en fackmannamässig bedömning göras av att felen avhjälpts.

I likhet med personbilar är de vanligaste bristerna hjulsystem, bromssystem och belysningssystem, men med fler anmärkningar. En förklaring till detta kan vara att lätta lastbilar används som arbets-/bruksfordon i tuffare miljöer och av flera förare.

- Ett enkelt sätt att motverka slitage och upptäcka fel är att mellan ordinarie servicetillfällen regelbundet se över mönsterdjupet och eventuella skador på däcken samt att positionsljus, bromsljus och strålkastare fungerar, säger Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Besiktningen fyller en viktig funktion

Även om underkännandefrekvensen är hög visar en jämförelse mellan Bilprovningens besiktningsstatistik 2020 och 2021 att andelen underkända lätta lastbilar sjönk med 0,8 procentenheter, från 48,2 till 47,4 procent.

- Det är positivt att underkännandegraden har minskat, men andelen underkända är alldeles för hög och påvisar ett fortsatt behov av regelbunden kontrollbesiktning för att hitta och åtgärda fel i syfte att bibehålla säkra fordon och en trygg trafikmiljö, avslutar Per-Anders Blommefors.

Besiktningsintervall för lätta lastbilar

Lätta lastbilar (upp till 3 500 kg) besiktas för första gången när de är tre år, för andra gången när de är fem år och därefter senast 14 månader efter föregående besiktning.

Bilaga: Tabell med 2021 och 2020 års besiktningsresultat för lätta lastbilar samt länsvis. Excel, 33.5 kB.

En hantverkare står på en stege och målar en fasad. I bakgrunden syns en vit lätt lastbil.

Bilprovningens besiktningsstatistik för 2021 visar att varannan lätt lastbil har brister. Foto: Bilprovningen

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig, mobil 0730-94 14 25, e-post: per.anders.blommefors@bilprovningen.se