Mer innehåll

Värdegrundsarbete i fokus när Bilprovningen och Älta IF samarbetar

Bilprovningen och stiftelsen Friends har ett nationellt partnerskap. Sedan början av året har parterna även börjat samarbeta lokalt för att tillsammans medverka till en tryggare idrott för barn och unga. En av de första stationerna att testa det nya konceptet är Bilprovningen i Älta och valet föll på Älta IF.

Att stödja Friends var ett självklart val för Bilprovningen eftersom båda arbetar för att skapa ett tryggare samhälle. Gemensamt är en nollvision - oavsett om det gäller trafikolyckor eller mobbning. Partnerskapet öppnar upp för ett samarbete inte ”bara” på vägarna eller i våra barns klassrum, utan i ett tryggare klimat på arbetsplatsen och i kundmötet.

Ett sätt att ge tillbaka

Nu har Bilprovningen valt att utvidga samarbetet med Friends till att även omfatta sponsring av idrottsföreningar lokalt. Det har varit ett önskemål från flera stationer under lång tid och ett fint sätt att ge tillbaka till de orter där Bilprovningen verkar.

Utöver ekonomiskt stöd är ambitionen att medverka till en tryggare idrott för barn och unga, för att belysa vikten av såväl fysisk som psykisk hälsa. Därför inkluderar sponsringen alltid en insats av Friends, såsom t.ex. utbildning av föreningens ledare i en trygghetsfråga där de kan behöva stöd och verktyg.

Bilprovningen i Älta är en av de första stationerna att testa konceptet. Valet av förening, som gjordes av personalen, föll på Älta IF med inte mindre än 1 900 aktiva utförare och 400 ledare för 90 aktiva lag.

- Det är viktigt för oss att engagera oss i det lokala föreningslivet. Personligen brinner jag lite extra för fotboll, som jag själv har utövat i ungdomen, men gläds åt att vi har valt att stödja Älta IF centralt så att ledare i samtliga idrottssektioner får dra nytta av Friends insatser, säger Ulrika Sterner, Bilprovningens stationschef i Älta.

Vidareutveckling av befintligt värdegrundsarbete

Älta IF som redan bedriver ett eget ambitiöst värdegrundsarbete sedan många år uppskattar Bilprovningens unika sätt att sponsra klubben.

- Vår samsyn kring värdegrundsarbete och möjligheten för Älta IF att få ta del av Friends utbildningar kommer att utveckla vårt arbete ännu mer, säger Thom Sundberg, ordförande i Älta IF.

Igår, måndagen den 25 april, samlades ledare från flera av Älta IF:s idrottssektioner för att delta i en skräddarsydd utbildning med Friends utifrån föreningens behov för att diskutera och få verktyg för att förebygga och hantera kränkande särbehandling, diskriminering och mobbning.

Friends håller ytterligare två utbildningar för ledarna i Älta IF, varav en äger rum nu på våren och en i höst.

- Vi är stolta och glada över vårt nära samarbete med Bilprovningen, som möjliggör att vi kan nå ut med kunskapshöjande insatser till idrottsklubbar i Sverige och därmed bidra till en tryggare idrott, säger Calle Gustafsson, utbildningschef på Friends.

Älta IF:s ordförande och Bilprovningens stationschef i Älta på Älta IP med fotbollar i famnen

Thom Sundberg, ordförande i Älta IF och Ulrika Sterner, Bilprovningens stationschef i Älta på Älta IP Foto: Bilprovningen

För mer information

Ulrika Sterner, Bilprovningens stationschef i Älta, mobil: 0700-02 00 27, e-post: ulrika.sterner@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, Bilprovningens kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Thom Sundberg, ordförande i Älta IF, mobil: 070 768 21 60, e-post: kansliet@altaif.se