Mer innehåll

Bilprovningens besiktningsstatistik 2023:

Brister hos fyra av tio lätta släp

Snart är våren här och då drar trädgårds- och byggsäsongen igång. Det innebär att vägarna kommer att trafikeras av allt fler lätta släp. Av de närmare 90 000 som Bilprovningen besiktade under 2023 hade fyra av tio brister och vart fjärde brister med krav på efterkontroll.

De lätta släpen är populära i Sverige och används för att lösa diverse transporter. Därför är det extra viktigt att de är slitstarka, robusta och säkra. Samtidigt pekar Bilprovningens besiktningsstatistik på att det råder många brister i fordonsparken.

Under 2023 kontrollbesiktade Bilprovningen närmare 90 000 lätta släp*, varav fyra av tio (39,5 procent) hade brister. Ägaren ansvarar för att bristerna åtgärdas snarast och när så är fallet får fordonet användas som vanligt.

Högst andel lätta släp med brister hade Stockholms län med 47,5 procent och lägst Gotlands län med 28,9 procent.

Flest brister på belysning och bromsar

Vart fjärde (24,1 procent) lätt släp hade brister som kräver efterkontroll. Detta innebär att bristerna är så pass allvarliga att fordonet inte får användas mer än nödvändigt innan felen har åtgärdats och en fackmannamässig bedömning gjorts av att de har avhjälpts.

En övervägande majoritet av bristerna finns i belysningssystemet (29,9 procent) följt av bromssystemet (23 procent).

- Vi rekommenderar att regelbundet ta ett varv runt släpet och se över att belysningen fungerar och kom ihåg bromsljuset. Det är ett enkelt sätt att upptäcka och åtgärda brister, säger Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Vanligare med ombesiktning på bromsade släp

Under 2023 kontrollbesiktade Bilprovningen närmare 63 000 bromsade lätta släp. Dessa släp är försedda med bromsar och har normalt en större lastkapacitet. Av de bromsade lätta släpen hade fyra av tio (42,8 procent) brister och nästintill tre av tio (27,7 procent) brister som kräver efterkontroll.

Resterande kontrollbesiktade 27 000 lätta släp var obromsade vilket innebär att de saknar bromsar, är beroende av dragfordonets bromsar och oftast inte har samma lastkapacitet. Av dessa hade var tre av tio (31,7 procent) brister och betydligt färre, motsvarande 15,7 procent, brister med krav på efterkontroll.

Besiktningsintervall för lätta släp

Lätta släp kontrollbesiktas första gången efter fyra år i trafik och därefter vartannat år.

*) 0–3 500 kg exklusive husvagnar

Bilaga: Tabell med 2023 och 2022 års besiktningsresultat för lätta släp totalt, bromsade och obromsade samt länsvis. Excel, 43 kB.

En manlig tekniker besiktar en vit personbil med lätt släp i en besiktningshall

Bilprovningens besiktningsstatistik visar att fyra av tio lätta släp har brister. Foto: Bilprovningen

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig, mobil 0730-94 14 25, e-post: per.anders.blommefors@bilprovningen.se