Mer innehåll

Våren 2016 öppnar Bilprovningen en station intill E4 i Märsta/Sigtuna

Efter några års frånvaro återvänder Bilprovningen till Märsta/Sigtuna i form av en nyetablering våren 2016. Bilprovningen lägger stor vikt vid att vara nära sina kunder och bedömer den nya stationens läge intill E4 som mycket lättillgängligt, dels för det växande invånarantalet i kommunen, dels för bilister som pendlar via E4.

Bilprovningen söker kontinuerligt sätt att optimera sitt stationsnät för att erbjuda bästa möjliga tillgänglighet och service till sina kunder.

Expansiv region med många bilister

Tillväxten i Märsta och Sigtuna är stark. Antalet invånare och fordon ökar ständigt. Dessutom är det allt fler pendlare som åker till eller passerar regionen.

Därför väljer Bilprovningen att fortsätta expansionen av verksamheten genom att återvända till och öppna en station i Märsta/Sigtuna. Bilprovningens förra station avyttrades på orten i samband med delförsäljningen av verksamheten 2012.

Närbelägen station för invånare och pendlare

Läget på Bilprovningens nya station är mycket lättillgängligt, såväl för invånare i Sigtuna kommun som för pendlare. Den ligger på väg 263, cirka 1 km från avfarten på E4 mot Märsta och Sigtuna.

- Vi är övertygade om att det finns utrymme för ännu en aktör och speciellt en station i ett sådant lättillgängligt läge, säger Fredrik Walther, områdeschef. Fredrik är även chef för Bilprovningens stationer i Sollentuna och Uppsala-Fyrislund.

Stationen kommer att finnas i en nybyggd och fräsch lokal och ha två banor för lätta fordon. Bilprovningen får tillgång till lokalen och öppnar stationen under det första kvartalet 2016.

Starkt varumärke

Inklusive nyetableringen i Märsta/Sigtuna har Bilprovningen nio stationer i Storstockholm och totalt 95 i landet samt befäster därmed sin position som den ledande aktören på besiktningsmarknaden. Bilprovningen ägs numera till 100 procent av staten.

– Vi hoppas att vårt varumärke, goda rykte och långa erfarenhet attraherar många nya och gamla kunder, avslutar Fredrik Walther.

Bilprovningen Fredrik Walther

Fredrik Walther, områdeschef för Bilprovningens nya station i Märsta.

Bilprovningen Fredrik Walther

Fredrik Walther, områdeschef för Bilprovningens nya station i Märsta.

För mer information

Fredrik Walther, områdeschef Märsta/Sigtuna, mobil: 0700-02 00 06, e-post: fredrik.walther@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66
e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se