Mer innehåll

Risker i jultrafiken: 1,4 miljoner bilister upplever sämre syn i mörker och 540 000 bilar har felaktig belysning

Med cirka 2 miljoner* bilister på vägarna är trafiken i Sverige som mest intensiv och olycksdrabbad under julhelgen. Det är även den period då det är som mörkast. Synbesiktningen 2018 visar att 7 av 10 bilister upplever att de ser sämre när de kör i mörker, vilket innebär att 1,4 miljoner bilister i jultrafiken upplever en sämre synskärpa. Dessutom visar statistik från Bilprovningen att var fjärde bil har felaktig belysning vilket gör det ännu svårare att se och synas.

Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare, ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen visar år efter år att var sjätte bilist har en trafikfarlig syn**. I år tillfrågades bilisterna också om hur de upplever att köra i mörker och 69 procent svarade att de ser sämre.

– Siffrorna från Synbesiktningen är alarmerande, särskilt inför den stundande julhelgen, som är Sveriges mest trafikintensiva. Bilister är stressade och dessutom är det den mörkaste tiden på året. Det är ogynnsamma förhållanden som gör det extra viktigt att vara uppmärksam i trafiken. Som optiker vill jag därför råda alla som kör bil ska vara noga med att kontrollera sin syn. Det kan vara ett av de enklaste sätten att undvika en trafikolycka, säger Awet Tesfamariam, chef för kliniska frågor på Synoptik.

Över en halv miljon bilar med felaktig belysning
Statistik från Bilprovningens kontrollbesiktningar visar att mer än var fjärde bil (27 procent) har brister i belysningen och därmed kan försämra sikten för sig själv eller för sina medtrafikanter. Det innebär att 540 000 förare i jultrafiken har bilar med felaktig belysning och därmed utgör en trafiksäkerhetsrisk.

– Många saker kan man kontrollera själv och åtgärda innan man åker iväg med bilen. Det är särskilt viktigt med en fungerande och rätt inställd belysning för att se och synas nu när det är så mörkt, säger Morgan Isacsson, Bilprovningens expert på kontrollbesiktning och bilar.

– Felaktig belysning, trafikfarlig syn och att många upplever att de ser sämre i mörker innebär en allvarlig trafikfara. Att testa sin syn regelbundet borde vara lika självklart som att själv kontrollera och besikta bilen, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

Se filmen som visar hur det är att köra med trafikfarlig syn.

Sju tips för att se och synas i trafiken

 1. Synskärpa: Synen förändras långsamt hela tiden, ofta utan att vi märker det. Särskilt efter 45-årsåldern, då ålderssynthet börjar smyga sig på för de allra flesta vilket också påverkar avståndsseendet. Tips: Gör ett gratis syntest i en syndator hos optikern vartannat år för att vara säker på att du har en trafiksäker syn.
 2. Blänk och reflexer: När vintersolen står lågt och snön har fallit är risken för bländning extra stor. Tips: Se till att du har solglasögon med polariserande glas som motverkar både reflexer från sol och blänk från mötande bilar. Till glasögon finns dessutom trafikglas som är anpassade för bilkörning, med bättre kontrast på dagen och som minskar reflexer och bländning vid mörkerkörning.
 3. Hel- och halvljus: Kontrollera att glödlamporna för både hel- och halvljus fungerar. Tips: Vid nästa glödlampsbyte byt ut ”originallamporna” till godkända tillbehörsglödlampor som avger mycket mer ljus.
 4. Positionsljus: Kontrollera att positionsljusen fram (vitt eller gult) och bakljusen (rött) fungerar och lyser tillräckligt starkt. Tips: Vid nästa glödlampsbyte byt till ”Longlife-lampor” som håller längre.
 5. Blinkers: Kontrollera att alla blinkerslampor (orangegula) fungerar. Tips: Tryck på knappen för varningsblinkers så kan du kontrollera alla lampor samtidigt.
 6. Bromsljuset: Kontrollera att alla lampor för bromsljuset fungerar. Tips: Glöm inte bort det extra bromsljuset som är vanligt på nyare bilar.
 7. Reflexer: Kontrollera att bilens reflexer (röda) baktill finns och är oskadade.

Kort om resultaten av Synbesiktningen 2018

 • 69 procent upplever att de ser lite eller mycket sämre när de kör i mörker.
 • 47 procent av bilister under 30 år upplever att de ser lite eller mycket sämre när de kör i mörker, jämfört med 74 procent av bilister över 50 år.
 • 93 procent anser att de ser tillräckligt bra för att köra säkert (95 % män, 91 % kvinnor).
 • 17 procent har en trafikfarlig synskärpa.
 • 10 procent har en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav.
 • 90 procent vill lagstadga synkontroller vid körkortsförnyelse.

* Källa: Motormännen.se

** Med trafikfarlig syn menas en syn som blir oskarp på en till två meters avstånd.

Se Synbesiktningens pressrum för mer fakta om undersökningen, pressmeddelanden och bilder.

Vad är Synbesiktningen?

Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma synens betydelse för ansvarsfull bilkörning. Under 10 år har totalt cirka 24 000 syntester genomförts. Synbesiktningen genomförs varje år under hösten då körförhållandena ofta är extra svåra och kraven på bilförarnas syn därmed ökar. För mer information, besök www.synbesiktningen.se

Kort om Synoptik

Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med över 135 butiker och en omsättning över 1,2 miljarder en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7000 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se synoptik.se

Kort om Bilprovningen

I mer än 50 år har Bilprovningen arbetat för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan. Verksamheten kännetecknas av ansvar, oberoende och kvalitet. Dessutom vill vi vara branschens mest attraktiva arbetsgivare. Med 100 stationer och cirka 600 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2017 omsatte företaget 677 MSEK. Bilprovningen grundades 1963 och ägs av svenska staten. För mer information besök www.bilprovningen.se.

För mer information

Awet Tesfamariam, chef för kliniska frågor på Synoptik, mobil: 0725-37 46 00, e-post: ate@synoptik.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Anders Ekhammar, presskontakt Synoptik, bilder för fri publicering, mobil: 0707-46 25 79, e-post: anders.ekhammar@perspective.se