Mer innehåll

Bilprovningens besiktnings­statistik 2021: Var fjärde tung buss har brister som kräver efterkontroll

När Bilprovningen presenterar utfallet av 2021 års besiktningsstatistik för tunga bussar går utvecklingen i positiv riktning med en sjunkande underkännandegrad. Trots detta är statistiken oroväckande, inte minst med tanke på de passagerare som färdas med bussarna, eftersom det fortfarande är så många som har brister, varav många kräver efterkontroll.

Under 2021 kontrollbesiktade Bilprovningen närmare 4 800 tunga bussar (totalvikt över 3,5 ton). Tre av tio (33,2 procent) fick anmärkningar, varav hälften (16,3 procent) på grund av brister i kommunikationssystem (strålkastare, lyktor eller signalanordningar).

Vanligt med anmärkningar vid brandskyddskontrollen

Var fjärde tung buss (23,7 procent) hade fel som krävde efterkontroll. Bland dessa kan nämnas att 14,9 procent hade brister i bromssystem och var tionde (11,1 procent) anmärkningar vid brandskyddskontrollen (på t.ex. nödutgångar och brandsläckare samt oljeläckage). Fordonet får inte får användas mer än nödvändigt innan felen är åtgärdade och dessutom genomgå en efterkontroll hos ett besiktningsföretag alternativt en ackrediterad verkstad.

- Goda utrymningsmöjligheter vid en eventuell brand kanske man inte tänker på, men det är viktigt att brandsläckare finns och att nödutgångar är tydligt utmärkta, framför allt med tanke på passagerarnas säkerhet men också för att spara de stora kostnader som en bussbrand innebär, säger Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Fler brister bland bussar under 10 ton

Bland tunga bussar med en totalvikt om 3 500 – 9 999 kg fick fyra av tio (43,3 procent) anmärkningar och tre av tio (32,2 procent) hade brister med krav på ombesiktning. Bilprovningen kontrollerade närmare 900 stycken under året.

Antalet kontrollerade tunga bussar med en totalvikt om 10 000 kg eller mer var betydligt fler, närmare 3 900. Bland dessa hade tre av tio (30,9 procent) anmärkningar och var femte (21,8 procent) fel med krav på efterkontroll.

Lägre underkännandegrad än 2020

Även om underkännandefrekvensen kan tyckas hög går utvecklingen åt rätt håll. En jämförelse mellan Bilprovningens besiktningsstatistik 2020 och 2021 visar att andelen underkända tunga bussar sjönk med 0,2 procentenheter, från 33,4 till 33,2 procent. Bland tunga fordon med en totalvikt under 10 ton sjönk andelen med hela 4 procentenheter, från 47,3 till 43,3 procent.

- Regelbundna kontroller är vårt viktigaste bidrag till säkra fordon och allas trygghet i trafiken. Varje litet steg i rätt riktning, vilket detta är, känns positivt, avslutar Per-Anders Blommefors.

Besiktningsintervall för tunga bussar

Tunga bussar (totalvikt över 3,5 ton) kontrollbesiktas för första gången inom ett år efter att den togs i bruk och därefter senast 12 månader efter föregående besiktning.

Bilaga: Tabell med 2021 och 2020 års besiktningsresultat för tunga bussar. Excel, 35.9 kB.

En bilprovningsanställd och en tung buss framför en bilprovningsstation.

Under 2021 kontrollbesiktade Bilprovningen närmare 4 800 tunga bussar. Foto: Bilprovningen

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig, mobil 0730-94 14 25, e-post: per.anders.blommefors@bilprovningen.se