Mer innehåll

Vinterdäck på var trettonde bil i förra årets Däckrazzia

Enligt mätningar som VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, genomfört har dubbfria vinterdäck av nordisk typ 15–20 procent längre bromssträcka jämfört med sommardäck av motsvarande kvalitet. Trots detta kör allt fler på vinterdäck på sommaren.

Andelen som körde med vinterdäck på bilen på sommaren vid mätningarna i 2019 års däckrazzior var 7,9 procent, vilket motsvarar var trettonde bil.

– Det är stora regionala skillnader och det verkar finnas en tydlig koppling mellan andel dubbfria vinterdäck på vintern och andelen som kör på vinterdäck även på sommaren. Dubbdäck är ju inte tillåtna på sommaren och nästan alla som kör dubbat på vintern byter därför till sommardäck till våren, säger Rickard Cosini, NTF.

I norra Sverige kör väldigt få på vinterdäck på sommaren och i vissa delar av sydligaste Sverige upp emot 20 procent eller mer, enligt mätningar från genomförda däckrazzior.

I Göteborg, där det finns bra statistik på vad bilarna har för däck på bilen både på sommaren och vintern, har andelen vinterdäck på sommaren i Däckrazzias mätningar ökat från cirka tio procent 2015 till cirka 15 procent vid förra årets mätningar. Under samma period har andelen bilar med dubbfria vinterdäck på vintern i Göteborg ökat från cirka 50 procent till cirka 55 procent, enligt årliga mätningar som Trafikverket genomför.

Däckrazzior genomförs sedan drygt femton år i Sverige i slutet av sommaren och årets Däckrazzia drar nu igång. Syftet med däckrazziorna är att påminna bilister om sitt ansvar att ha koll på däcken och varför detta är viktigt, samt att informera om energimärkningen av däck. Vid däckrazziorna samlas också statistik in, exempelvis om mönsterdjup, lufttryck och andelen bilar med vinterdäck på sommaren. Detta speciella år är även handsprit och skyddsmaterial en del av utrustningen vid däckrazziorna.

Vid däckrazziorna gör Polisen en ordinarie trafikkontroll. När trafikkontrollen är klar erbjuds föraren att få bilens däck undersökta. Däckkontrollen är frivillig.

Däckrazzia är en samverkan mellan Energimyndigheten, VTI, Däckbranschens informationsråd, NTF och Bilprovningen. Däckrazzior genomförs i samband med Polisens trafikkontroller, 2020 i Stockholm, Västra Götaland, Skåne och på Gotland.

För mer information

Anders Hallberg, Energimyndigheten, mobil: 016-544 21 13, e-post: anders.hallberg@energimyndigheten.se

Rickard Cosini, NTF, mobil: 070-819 01 50, e-post: rickard.cosini@ntf.se

Mattias Hjort, VTI, mobil: 013-20 42 91, e-post: mattias.hjort@vti.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66 e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Fredrik Ardefors, Däckbranschen Sverige, mobil: 070-418 25 60, e-post: fredrik@dackbranschen.se

Pontus Grönvall, Däckbranschens informationsråd, mobil: 0340-67 30 01, 070-567 37 47, e-post: pontus@dackinfo.se