Mer innehåll

Bilprovningen utsett till Sveriges 27:e mest hållbara varumärke

För åttonde året i rad har svenska konsumenter utsett Bilprovningen till ett av Sveriges mest hållbara varumärken. När resultatet av undersökningen Sustainable Brand Index offentliggjordes igår klättrade Bilprovningen en placering till plats 27 bland Sveriges 326 mest välkända varumärken. Bilprovningen ansågs också vara branschbäst, bland företag med fordonsrelaterade servicetjänster.

I den årliga undersökningen Sustainable Brand Index bedömer svenska konsumenter vilka som är de mest hållbara varumärkena på den svenska marknaden. I årets undersökning ingick Sveriges 326 mest välkända varumärken.

Klättrar för andra året i rad

När resultatet av undersökningen offentliggjordes vid en prisceremoni i Stockholm igår stod det klart att Bilprovningen klättrat med en placering till plats 27 och än en gång utsetts av till ett av Sveriges mest hållbara företag.

– Bilprovningen är fortsatt ett av de starkaste varumärkena i Sverige inom hållbarhet. Det är ett tydligt tecken på att konsumenterna uppskattar det arbete som görs inom företaget, säger Erik Hedén, vd för Sustainable Brand Index.

Branschbäst

Bilprovningen erhöll också utmärkelsen ”branschbäst”, bland företag med fordonsrelaterade servicetjänster.

– Att få en sådan utmärkelse i konkurrens med så många fina varumärken är hedrande. Vi försöker att ta ansvar i allt vi gör och detta tyder på att vi jobbar i rätt riktning. Det känns särskilt kul att vara branschbäst eftersom hållbarhet för många kunder blir allt viktigare i valet av aktör, säger Bilprovningens vd Benny Örnerfors.

Ökad trafiksäkerhet, minskad miljöpåverkan och oberoende har varit grunden för Bilprovningens verksamhet i mer än 50 år. Hållbarhet är ett av Bilprovningens tre kärnvärden och är integrerat i det dagliga arbetet. Läs gärna om Bilprovningens hållbarhetsarbete i års- och hållbarhetsredovisningen för 2016 som finns publicerad under finansiella rapporter på www.bilprovningen.se.

Om undersökningen Sustainable Brand Index

Sustainable Brand Index är en årlig undersökning om vilka som är de mest hållbara varumärkena på den svenska marknaden. Basen i undersökningen är FN:s riktlinjer Global Compact. Undersökningen besvarades av svenska konsumenter via webbenkäter under december 2017 och januari 2018. För mer information om rankingen och undersökningen se www.sb-index.com.

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

För mer information

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66
e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se