Mer innehåll

Bilprovningen hjälper bilister med sladd att köra ännu mer miljösmart

Allt fler fordonsägare väljer att värna miljön genom att köpa en laddbar bil. Bilprovningen gläds åt utvecklingen och vill premiera dessa bilister och hjälpa dem att köra ännu mer miljösmart genom att bjuda på en utökad däckkontroll i samband med besiktningen. Sedan tidigare bjuder Bilprovningen på miljösmarta tips, gratis laddning och klimatkompensation för kundernas resor till och från besiktningen.

- Har du en bil med sladd? Då har vi något gemensamt, nämligen att vi värnar miljön, säger Bilprovningens vd Benny Örnerfors.

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, vilket kräver att bland annat biltrafiken ställs om - något som är på god väg. Enligt Bil Sweden blir de laddbara bilarna allt fler och i januari 2019 utgjorde de hela 13 procent av andelen nyregistrerade bilar, att jämföra med 7 procent ett år tidigare. Prognosen är att var fjärde ny bil är laddbar år 2021.

- Utvecklingen är glädjande och vi vill uppmuntra kunder som gjort ett aktivt miljöval genom att bjuda dem på en utökad däckkontroll i samband med besiktningen. Med rätt lufttryck blir körningen ännu mer miljösmart eftersom både energiförbrukning och däckslitage minskar, fortsätter Benny Örnerfors.

Gratis utökad däckkontroll

I kontrollbesiktningen kontrolleras mönsterdjupet och skador på däcken. I den utökade däckkontrollen ingår också bland annat lufttryck och om däcken är snedslitna (vilket kan indikera att fram- eller bakvagnsinställningen är felaktig). All däckinformation sammanställs i ett protokoll till kunden.

- Ungefär en femtedel av bilens bränsleförbrukning beror på däcken, så att hålla rätt däcktryck och välja bra däck är en viktig insats för miljön. Däckrazzior i augusti 2018 visar att 7 procent av bilarna har så dåligt lufttryck i minst ett däck att det nästan kan betraktas som punktering, säger Benny Örnerfors.

Miljösmarta tips, klimatkompenserade resor och gratis elbilsladdning

Bilprovningens viktigaste bidrag till en minskad klimatpåverkan är utsläppskontrollerna på fordon och miljösmarta råd till förare. Sedan ett år erbjuder Bilprovningen som enda aktör i besiktningsbranschen publik laddning av elbilar. Servicen är gratis och erbjuds till att börja med på fyra stationer (Göteborg-Torslanda, Malmö-Fosie, Jönköping-Gamla Flygfältet och Sundsvall-Nacksta). Bilprovningen klimatkompenserar sedan 2008 för tjänsteresor och sedan 2016 för samtliga utsläpp som uppstår till följd av verksamheten, däribland kundernas resor till och från stationerna.

Bilprovningen är ett av få besiktningsföretag som är miljöcertifierat och var först med att uppfylla den nya versionen av ISO 14001. Målet är att minska klimatpåverkan med 30 procent till år 2020 och med 80 procent till år 2050 samt att minska energiförbrukningen med 2 procent per år (kWh/m2) ackumulerat sedan startåret 2006.

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se