Mer innehåll

Af soomaali

Dawoo filmkan si aad wax badan uga ogaatid halka babuurkaaga lagaa egoo haduu dibato kabo, iyoo sida loo ballansado waqti.
Si diiran ayaan kuugu soo dhoweynayaa shirkaada baburahaa lagaa firiyoo hadeey dibatoo kabaa.
(Bilprovningen)