Mer innehåll

840 skadade och 15 omkomna i snitt varje jul- och nyårshelg: Vad kan vi göra för en säkrare trafikhelg i jul?

Snart beräknas omkring 2 miljoner bilister* ge sig ut på vägarna inför julen och i snitt skadas fler än 840** och 15** personer omkommer årligen i jultrafiken. Samtidigt visar Synbesiktningen 2019, som är Sveriges största syntest av bilförare och ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen, att 65 procent anser sig se sämre vid mörkerkörning. Dessutom har var fjärde bil felaktig belysning och få gångtrafikanter använder reflex, vilket gör att det är extra viktigt att förbereda sig själv och bilen när man ska ut på vägarna. Här delar vi med oss av några tips.

Jul och nyår är synonymt med ledighet och glädje för de allra flesta, men det är också den tidpunkt som trafiken är som mest intensiv och då det föreligger extra stora risker för olyckor. Synbesiktningen 2019 visar att elva procent har olaglig syn*** vilket innebär att 220 000 ser suddigt redan vid en meters håll. Samtidigt upplever fler än 6 av 10 bilister att de ser sämre vid mörkerkörning. Dessutom bär endast åtta procent av gångtrafikanterna reflex****.

– Det är oroande siffror som vi ser från Synbesiktningen år efter år. Vi har ett gemensamt ansvar för en så säker trafikmiljö som möjligt. Grundläggande är att alla både ser och syns ordentligt i trafiken. Att regelbundet testa sin syn och att använda reflex är därför av stor vikt, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik.

540 000 bilister kör med felaktig belysning

Statistik från Bilprovningens kontrollbesiktningar visar att mer än var fjärde bil (27 procent) har brister i belysningen och därmed kan försämra sikten för sig själv eller för sina medtrafikanter. Det innebär att 540 000* förare i jultrafiken har bilar med felaktig belysning och därmed utgör en trafiksäkerhetsrisk.
– Det finns många saker som man kan kontrollera och åtgärda själv innan bilresan. Vi har sju bra och enkla tips för en säkrare trafikhelg i jul, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

Sju tips för att se och synas i trafiken

 1. Synskärpa: Synen förändras långsamt hela tiden, ofta utan att vi märker det. Särskilt efter 45-årsåldern, då ålderssynthet börjar smyga sig på för de allra flesta vilket också påverkar avståndsseendet. Tips: Gör ett gratis syntest i en syndator hos optikern vartannat år för att vara säker på att du har en trafiksäker syn.
 2. Blänk och reflexer: När vintersolen står lågt och snön har fallit är risken för bländning extra stor. Tips: Se till att du har solglasögon med polariserande glas som motverkar både reflexer från sol och blänk från mötande bilar. Till glasögon finns dessutom trafikglas som är anpassade för bilkörning, med bättre kontrast på dagen och som minskar reflexer och bländning vid mörkerkörning.
 3. Hel- och halvljus: Kontrollera att glödlamporna för både hel- och halvljus fungerar. Tips: Vid nästa glödlampsbyte byt ut ”originallamporna” till godkända tillbehörsglödlampor som avger mycket mer ljus.
 4. Positionsljus: Kontrollera att positionsljusen fram (vitt eller gult) och bakljusen (rött) fungerar och lyser tillräckligt starkt. Tips: Vid nästa glödlampsbyte byt till ”Longlife-lampor” som håller längre.
 5. Blinkers: Kontrollera att alla blinkerslampor (orangegula) fungerar. Tips: Tryck på knappen för varningsblinkers så kan du kontrollera alla lampor samtidigt.
 6. Bromsljuset: Kontrollera att alla lampor för bromsljuset fungerar. Tips: Glöm inte bort det extra bromsljuset som är vanligt på nyare bilar.
 7. Reflexer: Var noga med att alltid bära reflexer på dina plagg när du är ute i mörker och kontrollera att bilens reflexer (röda) baktill finns och är oskadade.

Kort om resultaten av Synbesiktningen 2019

 • 90 procent anser att de ser tillräckligt bra för att köra säkert (93 % män, 86 % kvinnor).
 • 65 procent upplever att de ser sämre vid mörkerkörning
 • 11 procent har en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav.
 • 90 procent vill lagstadga synkontroller vid körkortsförnyelse.
 • 59 procent av de som vill se lagkrav vill att det införs vid 45 års ålder eller tidigare.
 • 82 procent tycker att bilister bör kontrollera synen minst vart femte år för att köra trafiksäkert.

* Baserat på att runt 2 000 000 bilister är ute på vägarna under julhelgerna. Källa: MSverige.se

** Olyckor under jul- och nyårshelgerna

*** Med olaglig synskärpa menas en syn som blir oskarp på en meters avstånd, strax efter bilrutan.

**** Undersökning gjord av M Sverige. (Tidigare Motormännen).

Vad är Synbesiktningen?

Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma både synens betydelse för ansvarsfull bilkörning samt vikten av att synas i trafiken. Under elva år har totalt över 26 000 syntester genomförts, 2019 svarade 2083 bilister på attitydfrågor och 1555 testade sin syn. Resultatet för 2019 års undersökning visar att 11 procent av förarna har en syn som är direkt olaglig och oskarp redan på en meters avstånd. Synbesiktningen genomförs varje år under hösten då kraven på bilförarnas syn ökar som mest. För mer information, besök www.synoptik.se/synbesiktningen

Kort om Synoptik

Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med över 140 butiker och en omsättning över 1,2 miljarder en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7000 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se

Kort om Bilprovningen

I mer än 55 år har Bilprovningen arbetat för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan. Verksamheten kännetecknas av ansvar, oberoende och kvalitet. Dessutom vill vi vara branschens mest attraktiva arbetsgivare. Med 100 stationer och cirka 550 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2018 omsatte företaget 647 MSEK. Bilprovningen grundades 1963 och ägs av svenska staten. För mer information besök www.bilprovningen.se.

För mer information

Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör Synoptik, tfn: +46 (0)73-523 40 22, e-post: lfe@synoptik.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66 e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Linus Fransson Mörk, presskontakt Synoptik, bilder för fri publicering, tfn +46 (0)72-722 16 34,
e-post: linus.fransson.mork@perspective.se