Mer innehåll

Kantar Sifo och Synbesiktningen 2020:
Norrlänningar bäst på att bära reflex
– sämst är storstadsbor med Malmö i botten

I Mellersta Norrland använder 9 av 10 (86 procent) ofta eller alltid reflex i mörker och är därmed bäst i landet. Det visar en riksrepresentativ undersökning gjord av Kantar Sifo (november 2020) på uppdrag av Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare och ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Sämst är gångtrafikanter i de tre storstadsregionerna med 61 procent och allra sämst är malmöbor där endast drygt hälften (56 procent) alltid eller ofta använder reflex i mörker.

Att upptäcka gångtrafikanter som inte bär reflex i mörker är svårt. Studier från bland andra NTF* visar att en person som använder reflex syns på 125 meters avstånd från en bil med halvljus, medan en person med mörka kläder utan reflex syns först på 20–30 meters avstånd. Detta bekräftas även av Synbesiktningen där 74 procent av bilisterna säger att de upplever att det är svårt eller mycket svårt att se gångtrafikanter som inte använder reflex i mörker. Detta är antagligen en bidragande orsak till att närmare 9 av 10 bilister enligt Synbesiktningen vill ha en lag för att gångtrafikanter ska bära reflex i mörker.

– Det är oroväckande att storstadsbor är så dåliga på att bära reflex trots att behovet där är minst lika stort som på landsbygden. I stadsmiljö är det mycket som händer i trafiken och i mörker blir det extra svårt att uppfatta gångtrafikanter. En reflex gör att bilisten ser gångtrafikanten mycket tidigare och därmed minskar risken för olyckor, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik.

Undersökningen visar också att ålder har en tydlig inverkan på reflexanvändning. Bland de yngre, 15-34 år, är det 58 procent som alltid eller ofta använder reflex, hos 35-55 åringar är det 69 procent och bland dem som är 56-79 år 78 procent.

– Att reflexanvändningen skiljer sig mellan olika åldersgrupper är inte förvånande. Det är inte alltid så lätt att få tonåringar att använda reflex medan man med åldern inser vikten av att bära reflex och blir allt duktigare på det. Vår förhoppning är att alla skulle bära reflex, oavsett ålder, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

Synbesiktningen 2020 genomfördes den 15 oktober. 1 252 bilister svarade på attitydfrågor kring syn och bilkörning, varav 784 bilister gjorde ett syntest. Undersökningen av Kantar Sifo genomfördes i november 2020 och är en riksrepresentativ undersökning med 2308 intervjuer.

För statistik och analys för Synbesiktningen och Sifo Kantar-undersökningen

Läs faktasida här: www.synoptik.se/synbesiktningen

Kort om resultaten av Kantar Sifo och Synbesiktningen 2020

  • 84 procent av svenskarna äger en reflex för eget bruk.
  • 32 procent använder aldrig eller sällan reflex när de är ute och går i mörker.
  • 74 procent av Sveriges bilister tycker det är svårt eller mycket svårt att se personer utan reflex i mörker.(Kvinnor 82 procent, män 64 procent)
  • 86 procent av Sveriges bilister vill se lagkrav på reflex för gångtrafikanter i mörker.
  • 91 procent vill lagstadga synkontroller vid körkortsförnyelse.

* Läs mer om gångtrafikanter och reflexer här.

Vad är Synbesiktningen?

Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma både synens betydelse för ansvarsfull bilkörning samt vikten av att synas i trafiken. Under tolv år har totalt över 27 000 syntester genomförts, 2020 svarade 1252 bilister på attitydfrågor och 784 testade sin syn. Resultatet för 2020 års undersökning visar att 10 procent av förarna har en syn som är direkt olaglig** och oskarp redan på en meters avstånd. Synbesiktningen genomförs varje år under hösten då kraven på bilförarnas syn ökar som mest. För mer information, besök www.synoptik.se/synbesiktningen

Kort om Synoptik

Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är dag med 144 butiker och en omsättning över 1,2 miljarder kronor en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7 000 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se

Kort om Bilprovningen

I mer än 55 år har Bilprovningen arbetat för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan. Verksamheten kännetecknas av ansvar, oberoende och kvalitet. Med 100 stationer och cirka 550 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2019 omsatte företaget 647 MSEK. Bilprovningen grundades 1963 och ägs av svenska staten. För mer information besök www.bilprovningen.se

Foto: PMAGI, Petter Magnusson

För mer information

Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör Synoptik, mobil: +46 (0)73-523 40 22, e-post: lfe@synoptik.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Anders Ekhammar, pressansvarig Synoptik, mobil: +46 (0)70-746 25 79, e-post: anders.ekhammar@perspective.se