Mer innehåll

Delårsrapport januari-juni 2022

Fortsatta satsningar på nyetableringar

- Fem nya stationer har öppnats sedan årsskiftet

Andra kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 233 (223) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 53 (65) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 45 (66).
  • Resultatet uppgick till 42 (51) MSEK, vilket motsvarar 1 054 (1 285) SEK per aktie före och efter utspädning.

Vd Andreas Myhrman kommenterar perioden:

Det andra kvartalets nettoomsättning var historiskt hög. Jämfört med samma period föregående år ökade den med 10 MSEK till 233 MSEK, trots att 2021 var ett rekordår. Uppgången förklaras av gedigen marknadsbearbetning, god tillgänglighet och nyetableringar i kombination med kontinuerliga effektiviseringar och prioriteringar i verksamheten.

Tillväxt, förbättrad service och utökat tjänsteutbud är alltjämt i fokus för oss. Under det första halvåret gick vi från fem till sex regioner och invigde fem nya stationer. Ytterligare två anläggningar har öppnat sedan dess.

Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till 53 (65) MSEK och för de första sex månaderna till 49 (83) MSEK. Hög tillväxt med nya etableringar i linje med bolagets strategi medförde bland annat investeringar och satsningar på rekrytering och utbildning av ny stationspersonal. Likt övriga marknaden påverkades bolagets resultat också av kostnadsökningar, exempelvis för el och värme.

Vi konstaterar med glädje att valda satsningar och prioriteringar överensstämmer med kundernas efterfrågan eftersom vi fortsatt är marknadsledande. Våra nyetableringar är populära och har god beläggning från start. Enligt vår kundmätning, som görs av Kantar Sifo med över 80 000 respondenter under det första halvåret, var 95 (95) procent nöjda med sitt besök hos oss. Under samma period valde dessutom ytterligare 50 000 privatkunder att ta del av fördelarna med och registrera sig för vårt lojalitetsprogram Mina sidor.

Vi vill att kunderna ska uppleva att Bilprovningen aktivt bidrar till att hjälpa dem att bli mer säkerhets- och klimatmedvetna förare och fordonsägare. Från 2022 fokuserar vårt hållbarhetsarbete därför på fyra övergripande områden; säkra fordon och säkra förare samt klimatkloka fordon och klimatkloka förare.

Fordonskontrollerna är vårt främsta bidrag, därutöver använder vi vår besiktningsstatistik för att informera om skicket på olika fordonsslag i förebyggande syfte. Under det andra kvartalet offentliggjordes utfallet för lätta släp, motorcyklar, husvagnar och husbilar.

Därtill genomfördes flera informationskampanjer på våra stationer, däribland en egeninitierad i syfte att öka medvetenheten om vikten av att ha rätt däcktryck för säkerheten, klimatet och plånboken samt hur man hittar vad som gäller för just sin bil. En annan skedde i samverkan med Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) i samband med Trafiknykterhetens dag i syfte att uppmärksamma konsekvenserna av rattfylleri. Likaså fortsatte vårt arbete för att införa återkommande synkontroller i samband med körkortsförnyelsen, bl.a. med en debattartikel som publicerades av flera medier.

Avslutningsvis vill jag ge en stor eloge till alla medarbetare för fina arbetsinsatser. Jag gläds åt våra framsteg så långt under året och ser fram emot en fortsatt spännande resa i höst.

Bilprovningens delårsrapport för januari-juni 2022 finns publicerad på www.bilprovningen.se.

Man står vid en öppen bildörr i hallen på en besiktningsstation.

Bilprovningens vd Andreas Myhrman Foto: Bilprovningen

För mer information

Andreas Myhrman, vd, mobil: 0702-75 06 74, e-post: andreas.myhrman@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se