Mer innehåll

Bilprovningens besiktningsstatistik 2022:

Varannan A-traktor har allvarliga brister

När Bilprovningen för första gången redovisar besiktningsstatistik för A-traktorer är utfallet för 2022 oroväckande. Sju av tio hade brister och varannan fel som kräver ombesiktning.

Mot bakgrund av den senaste tidens stora intresse för A-traktorer väljer Bilprovningen att för första gången redovisa resultatet av 2022 års besiktningsstatistik, trots att fordonsparken är liten i förhållande till andra fordonsslag. Utfallet uppvisar många allvarliga brister.

Brister hos sju av tio A-traktorer

Av de drygt 3 000 A-traktorer som Bilprovningen kontrollbesiktade under 2022 hade sju av tio (65,5 procent) brister. Bristerna måste åtgärdas snarast och när det är gjort får fordonet brukas som vanligt.

Högst andel A-traktorer med brister hade Gotlands län med 84,6 procent och lägst andel Östergötlands län med 51,4 procent, dock varierar antalet besiktade A-traktorer mellan länen varför det kan finnas en osäkerhet i redovisade medelvärden.

Hela 50,6 procent av A-traktorerna hade fel som kräver ombesiktning. Detta är dubbelt så mycket jämfört med personbilar, där motsvarande andel var 21,6 procent. Krav på ombesiktning innebär att bristerna är så pass allvarliga att fordonet kräver en fackmannamässig bedömning av att felen har avhjälpts.

Vanligt att A-traktorer ändras

14,3 procent av A-traktorerna fick anmärkningar under System Övrigt, såsom ändring och identitet. Jämfört med andra fordonsslag är detta en ovanligt hög andel. Motsvarande siffra för personbilar var 2,6 procent.

- Vid besiktningen konstaterar vi att A-traktorer ofta är ändrade jämfört med andra fordonsslag. Exempel på detta är att konstruktionen ändrats så att fordonet går fortare än tillåten hastighet eller att det har byggts om på något sätt, säger Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Negativ utveckling

En jämförelse mellan Bilprovningens besiktningsstatistik 2021 och 2022 visar att andelen A-traktorer som fick anmärkningar ökade med 2,6 procentenheter från 62,9, till 65,5 procent och att andelen som hade fel med krav på ombesiktning steg med 2,9 procentenheter, från 47,7 till 50,6 procent.

- Genom att uppmärksamma de oroväckande siffrorna hoppas vi öka medvetenheten hos såväl ägare till som brukare av A-traktorer och se en positiv förändring, avslutar Per-Anders Blommefors.

Besiktningsintervall för A-traktorer

A-traktorer besiktas för första gången senast fyra år efter den månad som ursprungsfordonet togs i bruk, för andra gången senast två år och därefter vartannat år.

Bilaga: Tabell med 2022 och 2021 års besiktningsresultat för A-traktorer samt länsvis.

A-traktor sedd bakifrån i stadstrafik.

Bilprovningens besiktningsstatistik från 2022 visar att varannan A-traktor har allvarliga brister. Foto: Johan Nilsson/TT

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig, mobil 0730-94 14 25, e-post: per.anders.blommefors@bilprovningen.se