Mer innehåll

Bilprovningen öppnar en station vid Smista Allé, Kungens kurva

Bilprovningen ökar sin tillgänglighet för den växande befolkningen söder om Stockholm. Sommaren 2017 slås portarna upp till en ny station vid Smista Allé, Kungens kurva. Bilprovningen har i dagsläget tre stationer på den södra sidan. I centrala Stockholm finns en och norr om staden sex stationer.

Bilprovningen söker kontinuerligt optimera sitt stationsnät för att erbjuda bästa möjliga tillgänglighet och service till sina kunder.

Expansiv region med många bilister

Bilprovningen vill komplettera sin närvaro i södra Storstockholm, där befolkningen och antalet personbilar ökar kraftigt. Dessutom är det många pendlare som åker till eller passerar regionen. Därför väljer Bilprovningen att förstärka sin närvaro söder om Stockholm med en nyetablering i Huddinge. Befintliga stationer finns i Norsborg, Nacka och på Värmdö.

Nybyggd station i välkänt och lättillgängligt läge

Läget på Bilprovningens nya station är mycket lättillgängligt, både för invånare och pendlare. Den ligger vid Smista Allé (väg 152), cirka 1,5 km från avfarten på E4 mot Segeltorp och Kungens Kurva, som är kommunens största handels- och arbetsområde med affärer och företag som Ikea, Heron City och Ericsson.

– För att erbjuda bästa möjliga service till kunderna lägger vi stor vikt vid stationens läge och i Huddinge har vi verkligen lyckats. De flesta känner till Kungens kurva. Stationen kommer att vara lätt både att hitta och nå, säger områdeschefen Björn Sterner, som även ansvarar för Bilprovningens övriga stationer söder om Stockholm.

Stationen kommer att finnas i en nybyggd och fräsch lokal och tar emot kunder med lätta fordon. Bilprovningen öppnar stationen under sommaren 2017. Hyresvärd är Castellum.

Starkt och välkänt varumärke

Bilprovningen, som numera ägs till 100 procent av staten, har i dagsläget 95 anläggningar, varav tio finns i Storstockholm. Utöver stationen i Huddinge har Bilprovningen pågående nyetableringar även i Rosersberg och Upplands Väsby utanför Stockholm. Dessa öppnar senast vid årsskiftet.

– Vi hoppas att vår service, närhet, goda rykte och långa erfarenhet attraherar många nya och gamla kunder till stationen i Huddinge, avslutar Björn Sterner.

För mer information

Björn Sterner, områdeschef Huddinge, mobil: 0708-33 77 58, e-post: bjorn.sterner@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se