Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Oroväckande inställning till alkohol och bilkörning bland förare

Alkohol och bilkörning hör inte ihop. Ändå är det många som tycker att det är ok att köra bil efter alkoholkonsumtion. Flera sätter sig bakom ratten både efter en eller två öl eller glas vin. Det är först efter tre öl eller glas vin som i princip ingen (98 procent) tycker att det är ok att köra. Det visar en enkät som Bilprovningen och Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) genomfört inför Trafiknykterhetens dag den 7 maj.

Alkohol och bilkörning hör inte ihop. Trots det tycker tre av tio (29 procent) att det är ok att köra bil efter att ha druckit en öl eller ett glas vin.
När motsvarande fråga ställs om två öl eller glas vin sjunker siffran, även om den fortfarande är uppseendeväckande hög, till knappt en av tio (7 procent). Gränsen tycks gå vid tre glas. Då är det endast 2 procent som tycker det är ok.
- Jag tycker att resultatet av enkäten är alarmerande. Det är verkligen inte ok att köra bil efter ett glas vin. Bilprovningen månar om säkra förare och kommer i samband med Trafiknykterhetens dag att ta tillfället i akt att informera kunderna om konsekvenserna av rattfylleri, säger Bilprovningens vd Benny Örnerfors.

Var femte förare kör efter alkoholkonsumtion Enkäten visar tyvärr också att alltför många förare faktiskt också sätter sig bakom ratten när de har druckit. En av fem (19 procent) uppger sig ha kört bil mindre än två timmar efter alkoholkonsumtion. Så många som tre av tio (27 procent) säger sig ha kört bil tidigt dagen efter att ha varit påverkad av alkohol.
- Varje vecka dödas någon på grund av rattfylleri på de svenska vägarna. Vi på MHF har som mål att ingen ska dö av rattfylleri. Siffrorna visar att vi fortfarande har mycket opinionsarbete kvar att genomföra innan alla kommer till insikt om att bilen ska stå efter ett enda glas öl eller vin, säger Arne Winerdal, vd MHF.

Positiv inställning till alkolås och nykterhetskontroller

Fyra av fem (80 procent) tycker att alkolås i bilen är bra och 56 procent att alla bilar i Sverige borde ha alkolås, dock är det bara 2 procent vars bilar är utrustade med alkolås.
Fyra av fem (80 procent) är positiva till automatiska nykterhetskontroller, om det vore möjligt. 81 procent tycker också att polisen borde göra fler utandningsprov i trafiken.
Enkäten genomfördes på Bilprovningens och MHF:s webbplatser den 15 – 30 april 2014. Den besvarades av sammanlagt 2 140 personer. Ta del av resultatet på www.bilprovningen.se/press.

Fakta rattfylleri

– Gränsen för rattfylleri går vid 0,2 promille.

– En person som har 0,2 promille kan känna sig lätt påverkad eller inte alls.

– Om man druckit en öl eller ett glas vin bör man inte köra bil på flera timmar.

Källa: MHF

Bilaga

För mer information

Benny Örnerfors, vd Bilprovningen, mobil: 0736-88 22 13,
e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef Bilprovningen, mobil: 0706-87 03 66,
e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Helena Gottberg, kommunikationschef MHF, mobil: 0765-48 97 20,
e-post: helena.gottberg@mhf.se

Kort om MHF

MHF arbetar för att ingen ska dö av rattfylleri och är en av de mest aktiva trafiksäkerhetsorganisationerna i landet.

Kort om Bilprovningen

Med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Med 89 stationer och 650 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2013 genomförde företaget närmare 2,5 miljoner besiktningar och omsatte 785 MSEK. Bilprovningen ägs av svenska staten. För mer information besök www.bilprovningen.se.