Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Bilprovningen nu ackrediterat för att besikta samtliga fordonsslag i hela landet

Bilprovningens ansökan om ackreditering av fordonsbesiktning har idag godkänts av Swedac. Ackrediteringen gäller samtliga fordonsslag* i hela landet.

Swedac har idag beslutat att godkänna Bilprovningens ansökan om ackreditering att besikta samtliga fordonsslag* i hela landet.

Ackreditering är en kompetensprövning som görs enligt nationella och internationella standarder. Swedac kontrollerar regelbundet att ett ackrediterat företag lever upp till ställda krav.

I syfte att säkra en fungerande marknad för fordonsbesiktning sedan den omreglerades den 1 juli 2010 har Bilprovningen under en övergångsperiod om sex månader kunnat fortsätta utan ackreditering. Nu är den dock godkänd och klar.

– Det känns oerhört bra att ackrediteringen nu är klar och att vi därmed säkerställer fortsatt tillgänglighet och service i hela landet, säger Bilprovningens verkställande direktör Magnus Ehrenstråhle.  

*) Enligt fordonslagen finns tre kategorier där 1 = lätta, 2 = tunga och 3 = arbetsredskap, traktorer etc.

Bilprovningen ägnar sig åt kategori 1 och 2, medan kategori 3 är det som SMP och Inspecta av tradition alltid ägnat sig åt.

För mer information kontakta:

Magnus Ehrenstråhle, verkställande direktör, mobil: 0708-20 04 02, e-post: magnus.ehrenstrahle@bilprovningen.se

Eva Morger, kvalitets- och miljöchef, mobil: 0736-88 22 65, e-post: eva.morger@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, informationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Marit Thorin, informatör, mobil: 0705-66 02 37, e-post: marit.thorin@bilprovningen.se