Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Bilprovningen firar 45 år på 74 orter

Idag firar Bilprovningen 45 år på 74 orter runt om i landet, bland annat Västerås, Karlstad och Örnsköldsvik. Bilprovningen ser med stolthet tillbaka på ett kontinuerligt arbete för trafiksäkerhet och miljö samt utvecklingen av servicetjänster för Sveriges bilister.

Den 1 januari 1965 tillkom kravet på obligatorisk kontrollbesiktning i Sverige. De flesta av Bilprovningens stationer som etablerades under detta år öppnade sina portar samma datum och än idag – 45 år senare - erbjuder företaget fortfarande sina tjänster på 74 av dessa orter. För att fira 45-årsjubileet bjuder dessa stationer kunderna på kaffe och fikabröd idag.

Under sitt första verksamhetsår genomförde Bilprovningen närmare en halv miljon kontrollbesiktningar på fordon som var fem1 år eller äldre. Drygt 1,2 procent av dessa hade så allvarliga fel att de fick körförbud trots att många fler fordon än normalt skrotades innan de ens hann besiktas. Nu sker cirka 5,6 miljoner besiktningar per år och andelen körförbud ligger på låga 0,3 procent sammanlagt.

Viktiga miljöframsteg

När den obligatoriska kontrollbesiktningen infördes i Sverige fanns inga krav på miljökontroll av fordonen. Men redan 1970 började Bilprovningen kontrollera utsläppen av kolmonoxid på bensindrivna personbilar. Sedan dess har obligatorisk avgasrening, krav på katalysatorrening och successivt skärpta gränsvärden väsentligt minskat utsläppen från bilarna.  

Bilprovningen har drivit utvecklingen av miljökontrollen och sedan den 1 januari 2010 är den elektroniska miljökontrollen EOBD2 en obligatorisk del av kontrollbesiktningen för samtliga bensindrivna personbilar (från 2002) och dieseldrivna personbilar (från 2004). Det motsvarar de bilar som står för majoriteten av körningen i Sverige och utgör hälften av hela landets bilpark.

Kundorienterade sedan 1966

1966 genomfördes den första i raden av många kundserviceutbildningar inom Bilprovningen. Utbildningsmaterialet innehöll bland annat en smalfilm med exempel på bra och mindre bra kundbemötande.

Under åren har Bilprovningen arbetat kontinuerligt med service och att öka tillgängligheten. Idag kan man till exempel enkelt boka en tid via Internet och få påminnelser genom sms eller e-post. 2010 års kundnöjdhetsmätning visar att 95 procent av privatkunderna är nöjda med sitt senaste besök hos Bilprovningen.

Bilprovningen utvecklar nya trafiksäkra lösningar

I somras skrevs ett nytt blad i Bilprovningens historia i och med att marknaden för fordonsbesiktning omreglerades. Detta ger Bilprovningen ytterligare utvecklingsmöjligheter.

– Sedan 1965 har vi kontrollbesiktat över 200 miljoner personbilar. Denna erfarenhet har gett oss värdefulla insikter och en unik kompetens som vi vill fortsätta att använda för att utveckla nya tjänster för ökad trafiksäkerhet, inte bara för dagens utan även för morgondagens fordonsägare, säger Magnus Ehrenstråhle.

Bilprovningens historia och kuriosa

Pressklipp från 1965, bilder och kuriosa om Bilprovningen hittar du på
Bilprovningen.se/Bildbank

Bilaga: Förteckning över de stationer som idag firar 45 år på orten.

För mer information kontakta:

Magnus Ehrenstråhle, verkställande direktör, mobil: 0708-20 04 02, e-pos:
magnus.ehrenstrahle@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, informationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post:
cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Marit Thorin, informatör, mobil: 0705-66 02 37, e-post: marit.thorin@bilprovningen.se

Kontaktperson för respektive station som firar 45 år på orten, se bifogad excelfil

1 1966-1967 utökades kontrollbesiktningen successivt till att omfatta fordon tre år och äldre.

2 European On Board Diagnostic

Tillhörande dokument och filer:

Press Bilprovningen firar 45 år på 74 orter 20101217.doc

Bilprovningen_firar_45_år_på_74_orter.xls   Bilprovningen_70tal.jpg