Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Bilprovningen säljer sin utbildningsverksamhet till Training Partner

Genom att sälja sin utbildningsverksamhet i Västerås säkerställer Bilprovningen inte bara sin egen personals kompetensutveckling och certifiering. Man bidrar till att skapa en fungerande marknad och konkurrens genom att övriga aktörer därmed också kan certifiera sin personal hos en oberoende aktör.

Sedan den 1 juli 2010 är marknaden för fordonsbesiktning omreglerad och konkurrensutsatt. Förändringen innebär bland annat att man inte kan vara ackrediterad både för att besikta fordon och för att personcertifiera besiktningspersonal.

Inte både besikta och certifiera

Kraven innebär att Bilprovningen inte längre kan certifiera sin egen personal utan måste vända sig till en extern leverantör. Samtidigt är Bilprovningens utbildningsenhet Auto Academy i Västerås den enda aktör som har blivit ackrediterad för personcertifiering.

Ett oberoende personcertifieringsorgan för samtliga aktörer

Genom att sälja Auto Academy till Training Partner säkerställer Bilprovningen inte bara sin egen framtida kompetensförsörjning utan medverkar till att det finns en gemensam oberoende leverantör för samtliga aktörer att vända sig till för certifiering av sin personal. Därmed bidrar Bilprovningen också till att skapa en fungerande marknad och konkurrens. Omregleringen förväntas skapa minst 500 fler arbetstillfällen.

-          Avyttringen av vår utbildningsverksamhet i Västerås är ett viktigt led i att renodla organisationen och fokusera på kärnverksamheten. Dessutom gläder vi oss åt de utvecklingsmöjligheter som försäljningen innebär för utbildningsenheten när den nu kommer att drivas av en aktör på den egna marknaden, säger Bilprovningens verkställande direktör Magnus Ehrenstråhle.

Försäljningen innefattar utbildningsverksamhetens tillgångar samt den besiktningsutrustning som används i utbildningen. Dessutom erbjuds samtliga anställda vid utbildningsenheten att följa med till Training Partner.

Bilder för nedladdning och fri publicering finns på www.bilprovningen.se/bildbank

För mer information kontakta:

Magnus Ehrenstråhle, verkställande direktör, mobil: 0708-20 04 02, e-post:

magnus.ehrenstrahle@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, informationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post:

cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se