Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Pressinfo: Så beter sig förarna på Sveriges vägar

Håller fordonsägarna hastigheten? Och vad är det som får dem att sänka hastigheten? I Bilprovningens enkät medger var tionde förare att de kör för fort på 30-vägar och att hastighetskontroller får dem att sänka hastigheten i större utsträckning än fartkameror.

Under veckan har extra kontroller av hastigheten gjorts i tätort. Kontrollerna har skett i samverkan mellan Polisen, Trafikverket, NTF och SKL. Bilprovningen värnar inte bara om säkra fordon utan också om säkra förare och har under sommaren tagit pulsen på deras inställning till hastighet via en enkät på sin webbplats.
Av enkäten som besvarades av 15 957 personer framgår att Polisens närvaro på vägarna är det främsta skälet att sänka hastigheten. 54,9 procent vill inte riskera böter. Att minska koldioxidutsläppen är endast en anledning för 15,3 procent av respondenterna. Mest miljömedvetna är förarna i Kronobergs län med 19,4 procent och minst i Jämtlands län med 10,5 procent.

Kontroller sänker hastigheten mer än kameror

Enkäten visar också att hastighetskontroller bidrar till att sänka hastigheten i högre utsträckning än fartkameror. 35,3 procent uppger att hastighetskontroller får förarna att sänka hastigheten i tätort även på sträckor mellan kontrollerna. Motsvarande siffra för fartkameror ligger på 27,2 procent.
Störst effekt har kontrollerna i Jämtlands län med 41,8 procent och minst i Dalarnas län med 31,1 procent. När det gäller kameror ligger Gävleborgs län i topp med 31,6 procent och Dalarnas län i botten med 21,0 procent.

Var tionde förare medger att de kör för fort på 30-vägar

På vägar med en hastighetsgräns om 110 km/h uppger endast 30,7 procent att de håller hastighetsgränsen. 38 procent kör ofta 5-10 km/h över gränsen. På vägar med en hastighetsgräns om 30 km/h ligger motsvarande siffra på 86,1 respektive 11,7 procent. Kvinnor håller hastighetsgränsen i högre utsträckning än män på samtliga vägar.
Bäst på att hålla hastighetsbegränsningen 110 km/h är Norrbottens län med 43,6 procent och sämst Stockholms län med 25,8 procent. När det gäller 30 km/h ligger Västernorrlands län i topp med 90 procent och Kronobergs län i botten med 79,7 procent.

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, informationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post:
cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se
Marit Thorin, informatör, mobil: 0705-66 02 37, e-post: 
marit.thorin@bilprovningen.se

Fakta hastighet

Det finns vetenskapligt fastställda gränsvärden för vilka hastigheter människokroppen klarar av. Värdena bygger på dagens utformning av bilar och vägar, och förutsätter att alla i bilen använder bilbälte. Exempel:
– De flesta människor överlever om de blir påkörda av en bil i 30 km/tim. 
– De flesta människor omkommer om de blir påkörda av en bil i 50 km/tim. 
– En modern bil klarar att skydda åkande i 65–70 km/tim vid en frontalkollision och i 45–50 km/tim vid en sidokollision

Källa: Trafikverket

Bifogade filer

Hastighet totalresultat

Hastighetsresultat per kön

Blekinge hastighet 2012

Dalarna hastighet 2012

Gotland hastighet 2012

Gävleborg hastighet 2012

Halland hastighet 2012

Jämtland hastighet 2012

Jönköping  hastighet 2012

Kalmar hastighet 2012

Kronoberg hastighet 2012

Norrbotten hastighet 2012

Skåne hastighet 2012

Stockholm hastighet 2012

Södermanland hastighet 2012

Uppsala hastighet 2012

Värmland hastighet 2012

Västerbotten hastighet 2012

Västernorrland hastighet 2012

Västmanland hastighet 2012

Västra Götaland hastighet 2012

Örebro hastighet 2012

Östergötland hastighet 2012