Mer innehåll

Nya regler för när fordon ska kontrollbesiktas

Från den 20 maj 2018 gäller nya regler för när fordon ska besiktas. Ändringen omfattar i huvudsak personbilar, lätta fordon och A-traktorer.

Nya regler för när fordon ska kontrollbesiktas

Från den 20 maj 2018 gäller nya regler för när fordon ska besiktas. Ändringen omfattar i huvudsak personbilar, lätta fordon och A-traktorer.

Från slutsiffra till 14 månader

Personbilar och lätta fordon äldre än fem år har hittills kontrollbesiktas årligen och haft en fast besiktningsperiod på fem månader som baserats på den sista siffran i registreringsnumret.

Från den 20 maj 2018 ska dessa fordon kontrollbesiktas senast 14 månader efter föregående kontrollbesiktning.

Fordon 5 år eller yngre

  • Första kontrollbesiktningen - 3 år: Första kontrollbesiktningen ska ske senast tre år från den månad då fordonet togs i bruk.
  • Andra kontrollbesiktningen - 2 år: Nästa kontrollbesiktning måste äga rum senast två år från den månad då den första besiktningen utfördes.
  • Sedan var 14:e månad: Därefter ska dessa fordon kontrollbesiktas senast 14 månader efter föregående kontrollbesiktning.

Några få fordon undantas från regelförändringarna. Läs mer hos transportstyrelsen.

Övergångsregler

Tack vare övergångsregler får alla fordon besiktas den 1 januari-19 maj 2018 - även om det sker utanför besiktningsperioden.

A-traktorer riskerar körförbud

Från och med den 20 maj 2018 blir även A-traktorer besiktningspliktiga vartannat år. För att de inte ska få körförbud måste de ha gjort sin första besiktning senast den 19 maj 2018 eller ha en godkänd kontrollbesiktning inom 24 månader. De omfattas därför också av övergångsreglerna.

Mer information om de nya reglerna finner du på www.transportstyrelsen.se.

Boka tid

Här kan du boka tid - eller kolla när det är dags för besiktning

Viktig info till dig med en bil 50 år eller mc 40 år eller äldre

Sista besiktningsdatum för fordon som blir besiktningsbefriade från den 20 maj (t ex bilar äldre än 50 år och motorcyklar äldre än 40 år) stämmer inte. Det beror på att datumet som vi hämtar hos Transportstyrelsen inte är uppdaterat ännu.