Mer innehåll

Fler kvinnliga besiktningstekniker hos oss än någonsin

Blir du bemött av en kvinnlig besiktningstekniker när du besöker oss är det ingen slump. Hos oss pågår en långsiktig förändringsresa för att öka andelen kvinnliga medarbetare på stationerna. Andelen är högre än någonsin men långt från målet.

Den internationella kvinnodagen den 8 mars uppmärksammar insatser som skapar en mer jämlik framtid - något som vi på Bilprovningen varmt bejakar och ställer oss bakom.

Från Gun-Brith till 16 procent

Hos oss började allt med Gun-Brith Jörestig. När hon anställdes i oktober 1979 var hon den första kvinnliga bilprovaren. Innan dess, när verksamheten startade på 60-talet, var tillgången på kvinnor med fordonsteknisk utbildning begränsad. Därför besiktades fordonen enbart av män.

Den medvetna förändringsresan började 2007. Sedan dess pågår ett medvetet arbete för att medarbetarnas sammansättning ska spegla kundernas. En viktig och grundläggande del i arbetet är att öka andelen kvinnliga medarbetare och chefer på stationerna. Satsningarna har gett resultat och i slutet av 2023 uppgick andelen till 16 procent, vilket är högre än någonsin.

- Det är positivt att vi är på väg i rätt riktning. Nu lägger vi in en högre växel och hoppas att ännu fler kvinnliga sökanden ska hitta oss, säger Bilprovningens vd Niklas Stragne.

En utmaning att rekrytera kvinnor

Det råder fortfarande en omedvetenhet bland kvinnor om jobbet som besiktningstekniker. En viktig del i Bilprovningens arbete är därför att sprida information om och uppmärksamma kvinnor på yrket.

Intresserad?

Stimuleras man av att möta människor och har viss kunskap om fordon kan man bli besiktningstekniker. Utbildning och kontinuerlig kompetensutveckling tillhandahålls av Bilprovningen.

Läs mer på www.bilprovningen.se/jobb.

blond leende kvinna i bilprovningskläder som kontrollerar underredet på en bil med en ficklampa

Emelie är en av alla kvinnor som gjort karriär hos oss. Foto: Bilprovningen