Mer innehåll

Kund i Märsta eller Rosersberg?

Visste du att Bilprovningen är stolt sponsor av Skånela IF? Tillsammans med Friends vill vi medverka till en tryggare idrott för barn och unga. Det här är vårt sätt att tacka och ge tillbaka för alla de år som vi har verkat i Sigtuna kommun. 

Bilprovningens ambition att medverka till en tryggare idrott för barn och unga med hjälp av insatser av stiftelsen Friends som företaget är nationell partner till sedan 2021.

Bilprovningens samarbete med Skånela IF inleddes hösten 2022. Valet av förening gjordes av personalen på Bilprovningen i Rosersberg och Märsta.

Trygghetskartläggning av Skånela IF

I januari 2023 inleds en kartläggningsprocess inleds med att alla aktiva mellan 11 och 18 år samt alla ledare i föreningen får svara på en webbenkät där Friends ställer frågor om trygghet.

Tillsammans med föreningsansvariga och styrelsen i Skånela IF går Friends igenom resultatet från kartläggningen som ger en nulägesbesiktning av hur ungdomarna upplever stämningen och förekomsten av kränkningar och diskriminering samt hur ledarna ser på föreningens trygghetsarbete.

En strategi för trygghetsarbetet

Senare i vår avslutas kartläggningen med en handledningsinsats av Friends där man tillsammans med ansvariga i Skånela IF identifierar fokusområden och en strategi för föreningens fortsatta systematiska trygghetsarbete.

Läs mer om Bilprovningens partnerskap med Friends.

Läs mer om Bilprovningens sponsring av lokala idrottsföreningar.

Medarbetare från Bilprovningen står tillsammans med vuxna och barn från handbollsföreningen Skånela IF i idrottshallen.

Bilprovningen Rosersberg och Märsta fr. v. Rickard Fridolfsson, stationschef och Nedim Ljukovac, besiktningstekniker.

Skånela IF fr. v. Anna-Karin Jernström, trygghetsstödjare, Emma Johansson, F11, Marcus Nilsson, herrlaget, Adam Lindblom, P12, Marcus Westling, P14, Ella Paldan, damlaget och Eva Westling, styrelseledamot

Foto: Skånela IF