Mer innehåll

Vi är fortsatt Sveriges mest hållbara besiktningsföretag

Stort och hjärtligt tack. Vi känner oss både hedrade och stolta över att svenska folket återigen har utsett oss till Sveriges mest hållbara besiktningsföretag. Den positiva nyheten nådde oss idag när Sustainable Brand Index 2022 offentliggjordes.

I den årliga undersökningen Sustainable Brand Index bedömer över 24 000 svenska konsumenter vilka som är de mest hållbara varumärkena på den svenska marknaden. I årets undersökning ingick Sveriges 405 mest välkända varumärken.

Klättrar i rankingen

När resultatet av undersökningen offentliggjordes idag stod det klart att Bilprovningen klättrat 16 placeringar, från 57 till 41, och än en gång utsetts av till ett av Sveriges mest hållbara företag.

Bilprovningen utsågs också återigen till ”branschbäst” bland företag inom fordonsbesiktning. I motsats till Bilprovningen sjönk branschkollegorna i årets ranking.

Säkra och klimatkloka fordon samt förare

Ökad trafiksäkerhet och minskad klimatpåverkan har varit grunden för vår verksamhet i nästan 60 år. Vi fokuserar hållbarhetsarbetet till det område där vi kan göra störst skillnad, nämligen att ständigt bidra till alltmer säkra och klimatkloka fordon samt förare.

Läs gärna mer om Bilprovningens hållbarhetsarbete i den senaste års- och hållbarhetsredovisningen som finns publicerad under finansiella rapporter här på www.bilprovningen.se.

Om undersökningen

Sustainable Brand Index är Europas största oberoende varumärkesstudie om hållbarhet. Studien har genomförts årligen sedan 2011. I 2022 års studie har ett riksrepresentativt urval av 24 300 svenskar intervjuats under perioden december 2021 – februari 2022. Totalt 409 varumärken har bedömts utifrån hur de upplevs prestera inom de 17 globala hållbarhetsmålen. För mer information om rankingen och undersökningen se www.sb-index.com/sweden.

Fokus för Bilprovningens hållbarhetsarbete är säkra och klimatkloka fordon och förare. Foto: Bilprovningen