Mer innehåll

Års- och hållbarhetsredovisning 2021

För dig som är nyfiken på vårt hållbarhetsarbete och verksamhetsår 2021 finns nu Bilprovningens års- och hållbarhetsredovisning 2021 publicerad här på bilprovningen.se. Det liggande pdf-formatet gör den extra läsvänlig på skärmen.

Nu är Bilprovningens års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2021 publicerad på bolagets webbplats bilprovningen.se. Räkenskapsåret avser perioden januari – december 2021.

Av hänsyn till miljön väljer Bilprovningen sedan många år att inte trycka och distribuera sin års- och hållbarhetsredovisning. I stället tillhandahålls den i pdf-format på bilprovningen.se.

I år är det första gången som redovisningen görs i liggande format. Anledningen är att underlätta läsningen, som allt oftare sker direkt på skärmen.

För dig som som saknar möjlighet att ta del av redovisningen digitalt kan en utskrift tillhandahållas. Denna beställs genom att kontakta Bilprovningen via marknad@bilprovningen.se, 0771–600 600 eller Bilprovningen, Box 7020, 164 07 Kista.

- Vi befäste vår ledande position på en hårt konkurrensutsatt marknad. Tillgängligheten utökades med många nya stationer och vi flyttade fram våra positioner inom hållbarhet, berättar Andreas Myhrman i vd-ordet.

Omslagsbild för Bilprovningens års- och hållbarhetsredovisning. En blond kvinna kliver ur sin bil framför Bilprovningen.

Bilprovningens hållbarhetsarbete redovisas i enlighett med GDPR. Foto: Bilprovningen