Mer innehåll

Se och synas i trafiken:

Reflexen är en billig livförsäkring

Tycker du som bilist att det svårt att se gångtrafikanter utan reflex? Då är du inte ensam. När det är mörkt förlorar ögat en del av sitt detaljseende och det blir svårare att urskilja färger. Med en reflex syns du 100 meter tidigare för en bilist.

Under vintern är utmaningarna extra många i trafiken med snö, halka och mörker.

Som fotgängare vill vi uppmuntra dig att bära reflex under denna årstid. Anledningen är att vår undersökning i samband med Synbesiktningen 2023, som är Sveriges största syntest av bilister, visar att merparten upplever att det är svårare att köra i mörker och att så många som 7 av 10 har svårt att se gångtrafikanter som inte bär reflex.

Bilisternas upplevelse bekräftas av Synoptiks optiker. När det är mörkt förlorar ögat en del av sitt detaljseende och det blir svårare att urskilja färger.

Syns 100 meter tidigare med reflex

För att synas i mörker är reflexen avgörande. Vi skulle till och med vilja påstå att den är en livförsäkring.

Statistik från Trafikverket visar att gångtrafikanter som bär mörka kläder utan reflex syns först på cirka 20–30 meters avstånd för en bilist när det är mörkt. Med ljusa kläder däremot syns de på 60 meters avstånd och med reflex redan på cirka 125 meters håll.

Mer om Synbesiktningen

Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma synens betydelse för ansvarsfull körning och vikten av att synas i trafiken. Under femton år har närmare 35 000 syntester genomförts. Resultatet visar att nio procent av förarna har en syn som inte skulle klara lämplighetsintyget för körkort utan att korrigera synskärpan med synhjälpmedel, personen ser oskarp redan på en meters avstånd. Synbesiktningen genomförs varje år under hösten då kraven på bilförarnas syn ökar som mest.

Blond kvinna med reflexväst som syns väl intill en trafikerad väg i mörker

Med reflex syns fotgängare 100 meter tidigare för bilister. Foto: Bilprovningen