Mer innehåll

Gasolkontroll - för en tryggare semester

Att årligen kontrollera gasolutrustningen i din husvagn eller husbil är viktig del i att göra livet på vägen, campingen eller ställplatsen så tryggt och säkert som möjligt.

För att känna sig trygg i sin husvagn eller husbil och undvika risken för brand och explosion är det viktigt att göra regelbundna kontroller av gasolutrustningen. Förr var kontrollen obligatorisk, men kravet upphörde i april 2009 till följd av nya EU-regler.

Gasolläckage vanligaste bristen

Bilprovningens besiktningsstatistik för 2022 visar att 3 av 100 husvagnar och husbilar hade brister i gasolinstallationen. Majoriteten av felen utgjordes av läckage följt av skadade slangar. Det är något vanligare med brister i husvagnar än husbilar.

Bilprovningens tips

Här är Bilprovningens tips för att förebygga fel i gasolutrustningen;

Gör kontroller av gasolinstallationerna regelbundet.

Kontrollera packningen på anslutnings-/reduceringsventilen till gasoltuben. Vid skada byt packning.

Se till att gasolskåpets ventilation är öppen.

Fyll inte skåpet med lösa föremål som kan skada ledningar och tuber under färd.

Se över och byt ut gasolslangar om eventuella torrsprickor finns.

Installera om möjligt ett så kallat gasollarm.

Mer om gasolkontroll

Många av Bilprovningens stationer erbjuder en kontroll av husvagnens eller husbilens gasolanläggning. Vilka dessa är framgår när du knappar in ditt fordons registreringsnummer i bokningen.

Klicka här för att läsa mer om Bilprovningens gasolkontroll, vad som ingår och vad den kostar.

En kvinnlig besiktningstekniker genomför en gasolkontroll på en husvagn i en besiktningshall. En manlig kollega står bredvid och tittar på.

Bilprovningens besiktningstekniker genomför en gasolkontroll på en husvagn. Foto: Bilprovningen