Mer innehåll

Vi förlänger samarbetet med Skånela IF

Med hjälp av stiftelsen Friends är det vår ambition att medverka till en tryggare idrott för barn och unga. Nu förlängs samarbetet med Skånela IF i ytterligare en säsong

Att stödja Friends var ett självklart val för oss på Bilprovningen eftersom bägge parter arbetar för att skapa ett tryggare samhälle. Samarbetet inleddes i februari 2021.

Under 2022 utvidgades samarbetet till att även omfatta sponsring av idrottsföreningar lokalt. Ambitionen är att medverka till en tryggare idrott för barn och unga samt att belysa vikten av såväl fysisk som psykisk hälsa. Därför måste sponsringen av föreningen alltid inkludera en insats av Friends.

Detta är ett fint sätt för stationerna att kunna tacka och ge tillbaka på de orter där Bilprovningen verkar.

Personalens val att stödja Skånela IF

När Bilprovningens stationsområde i Rosersberg och Märsta fick möjligheten att sponsra en lokal idrottsförening föll personalens val på Skånela IF.

Samarbetet inleddes säsongen 2022–2023 med att Friends gjorde en uppskattad kartläggning av föreningen som utmynnade i en strategi för det fortsatta trygghetsarbetet.

Nu förlängs samarbetet med utbildningsinsatser för ungdomsledarna och en skräddarsydd nätverksträff med andra föreningar runtom i landet om värdegrundsarbete för barn och ungdomar.

Konstruktivt trygghetsarbete

- Långsiktighet i alla satsningar som vi gör är otroligt viktigt. Därför är vi väldigt glada över vårt förlängda samarbete med Bilprovningen. Att ha tillgång till Friends kompetens gör att vi på ett professionellt och konstruktivt sätt kan fortsätta vårt arbete framåt med trygghetsfrågor”, säger Jimmy Karlsson, klubbchef på Skånela IF.

- Det känns väldigt bra att fortsatt kunna hjälpa Skånela IF i deras fantastiska insatser för barn och ungdomar i kommunen, säger Rickard Fridolfsson, stationschef på Bilprovningen i Märsta och Rosersberg.

- Detta är ett fantastiskt samarbete där Stiftelsen Friends, Bilprovningen och Skånela IF går samman och tar ansvar i arbetet för barn och ungas trygghet inom idrotten. Vi är väldigt glada att samarbetet förlängs, säger Calle Gustafsson utbildningschef på Stiftelsen Friends.

Skånelas klubbchef och Bilprovningens stationschef framför anläggningen i Märsta.

Jimmy Karlsson, Skånela IF, och Rickard Fridolfsson, Bilprovningen, framför stationen i Märsta Foto: Bilprovningen