Mer innehåll

Ditt tips kan rädda liv

För att upptäcka rattfyllerister är det viktigt att få tips men tyvärr får polisen in allt färre från allmänheten. I samband med Trafiknykterhetens dag den 25 maj hoppas MHF och Bilprovningen se en vändning och ett större civilkurage.

På Trafiknykterhetens dag den 25 maj uppmärksammar MHF (Motorförarnas Helnykterhetsförbund) och Bilprovningen alla de som har drabbats av rattfylleriets konsekvenser.

Trafikverkets djupstudier visar att var fjärde person som omkom i en trafikolycka under 2022 förolyckades på grund av rattfylleri. Det är en hög andel som vi gemensamt måste försöka minska.

Polisens sätt att upptäcka rattfyllerister är i första hand via nykterhetskontroller men även via tips från allmänheten.

90 procent färre tips på 20 år

År 2000 greps nära 6 000 rattfyllerister efter tips från allmänheten. 2022 hade den siffran sjunkit till 570. Det motsvarar en minskning om 90 procent på drygt 20 år. Detta är allvarligt eftersom en stor del av dem som tidigare stoppats och fått vård för sitt missbruk, nu fortsätter att köra påverkade och utsätter andra människor för livsfara i trafiken.

Ett ökat civilkurage med fler tips från allmänheten skulle kunna rädda liv och se till att färre människor dödas och skadas allvarligt till följd av rattfylleri.

Så tipsar du om rattfylleri

Vid akuta pågående rattfylleribrott ska du alltid ringa 112.

Tips om misstänkta rattfyllerister lämnas på polisen.se eller via 114 14.

Enkät

För att ta reda på varför allmänheten inte tipsar polisen om misstänkta rattfyllerister i lika stor utsträckning som tidigare genomför MHF en enkätundersökning. Förhoppningen är att kunna presentera ett resultat av den i slutet av sommaren.

Du deltar i enkäten genom att klicka här.

Om Trafiknykterhetens dag

Trafiknykterhetens dag, som äger rum den 25 maj, grundades 2002. Det är en dag för manifestationer och då en tanke skänks till alla dem som drabbats av rattfylleriolyckor och deras anhöriga. Huvudarrangörer är MHF och MADD, Mothers Against Drunk Driving, tillsammans med ett flertal samarbetspartners, däribland Bilprovningen. För att uppmärksamma bilister om konsekvenserna av rattfylleri genomför MHF och Bilprovningen informationsinsatser runtom i hela landet.

Polisen gör en nykterhetskontroll av en bilist.

Tips från allmänheten är viktigt för att polisen ska upptäcka rattfyllerister Foto: AdobeStock