Mer innehåll

60 år: Besiktningsstatistiken nu & då

Besiktningsstatistiken är en viktig och unik källa till konsumentinformation om fordon. Med anledning av att Bilprovningen fyller 60 i år väljer vi att berätta lite mer om besiktningsstatistiken nu och då.

Nu

I onsdags offentliggjorde vi utfallet av 2022 års besiktningsstatistik för personbilar. Bilprovningen besiktade drygt en miljon personbilar, varav var femte hade fel med krav på efterkontroll främst pga. anmärkningar mot komponenter i bromssystemet.

Besiktningsstatistiken har alltid legat oss varmt om hjärtat då den varit en viktig och unik källa till konsumentinformation om fordon. Med anledning av att Bilprovningen fyller 60 år väljer vi att blicka tillbaka och berätta lite mer om besiktningsstatistikens historia.

Redan från starten började Bilprovningen publicera statistik om utfallet av besiktningarna som konsumentupplysning. Första publiceringen skedde det första halvåret 1965 och var unik såtillvida att något motsvarande material inte tidigare hade offentliggjorts vare sig i Sverige eller utomlands. Uppmärksamheten blev också stor både från bilindustrin och bilkonsumenterna.

Av de 390 000 fordon som besiktigades under första halvåret 1965 utgjorde cirka 90 procent personbilar. 30 procent hade fel som krävde efterkontroll. Den vanligaste orsaken var anmärkningar mot ”färdbroms”, annars var anmärkningar mot rostskador i ”ram/bärande karosseridelar” mest frekvent.

Läs mer om Bilprovningen historia.

Jubileumsbild med anledning av att Bilprovningen fyller 60 år, till vänster syns två kvinnor som tittar ner i motorhuven på en bil och till höger syns en svartvit bild från 60-talet där tre herrar tittar ner i motorhuven på en bil.

Besiktningsstatistiken nu och då Foto: Bilprovningen