Mer innehåll

Är du kund i Mora?

Visste du att Bilprovningen är stolt sponsor av Mora IK? Tillsammans med Friends vill vi medverka till en tryggare idrott för barn och unga. Det här är vårt sätt att tacka och ge tillbaka till Mora för alla de år som vi har verkat på orten.

Bilprovningens ambition att medverka till en tryggare idrott för barn och unga med hjälp av insatser av stiftelsen Friends som företaget är nationell partner till sedan 2021.

Bilprovningens samarbete med Mora IK inleddes våren 2022. Valet av förening gjordes av personalen på Bilprovningen i Mora.

Uppskattad utbildning för ungdomsledare

Samarbetet började med en utbildningsinsats av Friends i februari 2022. Syftet var att låta ungdomsledarna i Mora IK diskutera och få verktyg för att förebygga och hantera kränkande särbehandling, diskriminering och mobbning.

När insatsen utvärderades visade den sig vara mycket uppskattad av ledarna. Bägge parter önskade fortsätta samarbetet och denna gång i form av en kartläggningsprocess av Friends.

Trygghetskartläggning av Mora IK

Kartläggningsprocessen inleds i november 2022 med att alla aktiva mellan 11 och 18 år samt alla ledare i föreningen får svara på en webbenkät där Friends ställer frågor om trygghet.

Tillsammans med föreningsansvariga och styrelsen i Mora IK går Friends igenom resultatet från kartläggningen som ger en nulägesbesiktning av hur ungdomarna upplever stämningen och förekomsten av kränkningar och diskriminering samt hur ledarna ser på föreningens trygghetsarbete.

En strategi för trygghetsarbetet

I januari 2023 avslutas kartläggningen med en handledningsinsats av Friends där man tillsammans med ansvariga i Mora IK identifierar fokusområden och en strategi för föreningens fortsatta systematiska trygghetsarbete.

Läs mer om Bilprovningens partnerskap med Friends.

Läs mer om Bilprovningens sponsring av lokala idrottsföreningar.

Två män i bilprovningskläder och en man i en Mora IK-matchtröja framför isen i en arena

Bilprovningen fortsätter trygghetsarbetet i Mora IK tillsammans med partnern Friends. Foto: Mora IK