Mer innehåll

Idag uppmärksammar vi Trafiknykterhetens dag

Vi uppmärksammar Trafiknykterhetens dag den 18 maj med att dela ut informationsfoldrar om konsekvenserna av rattfylleri till alla som denna dag besöker någon av våra 100 stationer från Skurup till Gällivare.

MHF (Motorförarnas Helnykterhetsförbund) är initiativtagare till Trafiknykterhetens dag och Bilprovningen samarbetspartner sedan mer än tio år.

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete, där vi bl.a. månar om säkra förare, delar vi ut foldrar till alla som idag besöker våra stationer för att uppmärksamma dem på att alkohol och bilkörning inte hör ihop samt om konsekvenserna av rattfylleri.

Drograttfylleri ökar

Beräkningar visar att det sker 625 rattfyllerikörningar i timmen i Sverige. Därför är risken att möta en rattfyllerist på vägen stor. Och det gäller inte bara alkohol, utan även andra droger, som är ett snabbt växande bekymmer.

På senare tid har särskilt cannabis trätt fram som minst lika vanligt som alkohol, ibland ännu vanligare, som berusningsmedel bland påverkade förare i polisens trafikkontroller.

60–80 personer dör i Sverige varje år i alkohol- och drogrelaterade trafikolyckor. Att rädda fler av dessa liv skulle, förutom att bespara alla anhöriga ett lidande, ge en ekonomisk besparing för samhället.

Du kan göra skillnad

Du kan motverka den negativa utvecklingen genom att

  • aldrig köra alkohol- eller drogpåverkad,
  • aldrig åka med en påverkad förare,
  • hindra andra från att köra påverkade och
  • att ringa polisen på 112 om det inte går att hindra.

Läs mer om problematiken och vad du kan göra i den informationsfolder Pdf, 955.1 kB. som idag delas ut på våra stationer.

Om Trafiknykterhetens dag

Trafiknykterhetens dag grundades 2002. Det är en dag för manifestationer och då vi skänker en tanke till alla dem som drabbats av rattfylleriolyckor och deras anhöriga. Huvudarrangörer är MHF och MADD, Mothers Against Drunk Driving, tillsammans med ett flertal samarbetspartners, däribland Bilprovningen.

Händer på en ratt i en bil

Kör aldrig alkohol- eller drogpåverkad. Foto: Bilprovningen