Mer innehåll

Var tionde förare har olaglig syn

Resultatet av Synbesiktningen visar år efter år att tio procent av Sveriges bilister kör med olaglig syn. Bilprovningen som månar om säkra förare arbetar därför hårt för att Sverige ska införa lagkrav på återkommande synkontroller för förare.

Var tionde svensk bilist skulle inte få körkort med sin nuvarande syn. Det visar färska siffror från Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare som genomförs av Synoptik i samarbete med Bilprovningen.

Synbesiktningen har genomförts årligen sedan 2008 och över 30 000 syntester på bilförare runt om i landet visar likvärdiga siffror vartenda år.

Nio av tio vill se krav på synkontroll vid körkortsförnyelse

Enligt attitydundersökningen som genomförs i samband med Synbesiktningen vill nio av tio bilister i Sverige se ett lagkrav för återkommande synkontroller i samband med körkortsförnyelse, varav 77 procent senast från 55 år. Sverige är ett av få EU-länder som inte har detta lagkrav, men politikerna agerar inte.

Tillsammans med Synoptik arbetar Bilprovningen hårt för att ett lagkrav ska införas i Sverige - inte minst mot bakgrund av Nollvisionen. Det mediala intresset för frågan har vait stort, bl.a. med inslag i TV4. Senast i våras besökte vi Trafikutskottet i riksdagen för att informera om Synbesiktningen. Trots detta valde utskottet att inte ta upp frågan till utredning.

Var tionde svensk förare kör med s k olaglig syn Foto: PMAGI