Mer innehåll

Nu ökar risken för viltolyckor - hämta din viltremsa hos oss

Nu närmar vi oss den tid på året när viltet rör sig mest. Då ökar risken att råka ut för viltolyckor. Här delar vi med oss av några tips för att du ska vara förberedd och uppmärksam. Kom också ihåg att hämta en viltremsa hos oss.

Bilprovningen ingår i Nationella Viltolycksrådet (NVR) som är ett samverkansforum för myndigheter, bolag och intresseorganisationer om viltolycksfrågor. Nu när hösten och mörkret kommer vill rådet uppmärksamma bilister på risken för viltolyckor.

Viltolyckor sker oftast kvällstid

Det finns tydliga toppar för när flest viltolyckor anmäls till Polisen; det är när vi tar oss till och från arbetet samt vid aktiviteter, dels runt 17-18 på kvällen och 22-tiden på kvällen.

Vanligast på medelstora vägar utan viltstängsel

Det finns också ett samband mellan omfattningen av vilt lokalt och antalet viltolyckor. Viltolyckorna sker framför allt i viltrika områden på medelstora vägar som saknar viltstängsel. Ungefär 75 procent av viltolyckorna sker med rådjur. Flest olyckor sker i de södra delarna av landet där det finns både mycket vilt och mycket trafik.

Information om olycksdrabbade vägar, länsvis olycksstatistik och mer information om Nationella viltolycksrådet finns på www.viltolycka.se.

Så minskar du risken för en viltolycka

  • Hastigheten påverkar upptäcktsrisken. Sänkt hastighet ökar möjligheten att upptäcka vilt på vägen och att hinna reagera i tid.
  • Var vaksam. Håll ögonen på vägområdet och sök av vägkanterna med blicken. Var särskilt vaksam i skymning och gryning och när landskapet ändras, till exempel i övergångar mellan skog och öppen mark. Fokus ska vara på vägen, inte på telefonen.
  • Respektera viltvarningsskyltar, de finns där av en anledning.

Om olyckan är framme

Om du råkar ut för en viltolycka med rådjur, vildsvin, älg, hjort, björn, varg, järv, lo, utter, mufflonfår eller örn, är du skyldig att anmäla olyckan till polisen. Du larmar polisen genom att ringa nödnumret 112.

Hämta din viltremsa hos Bilprovningen

Du är också skyldig att märka ut platsen, gärna med en viltremsa som du kan hämta hos Bilprovningen.

Har du inte en viltremsa kan du använda dig av det som du har till hands, exempelvis en påse.

Polisen kan då ta hjälp av en eftersöksjägare som söker efter och vid behov avlivar viltet så att det slipper lida.

Om Nationella viltolycksrådet

I Nationella Viltolycksrådet ingår: Polisen, Trafikverket, Naturvårdsverket, Länsstyrelserna, Skogsstyrelsen, Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, Lantbrukarnas Riksförbund, Bilprovningen, SOS Alarm, NTF, IF, Länsförsäkringar, Svenska Kennelklubben, Statens väg- och transportforskningsinstitut, SJ AB och Älgskadefondsföreningen.

Man som står framför bil och håller i orangea remsor med texten Viltolycka Ring SOS 112

Var förberedd - hämta din viltremsa hos Bilprovningen