Mer innehåll

Nya regler för gasbilar

Redan sedan tidigare har det varit krav på att gasbilar ska ha tillräcklig mängd gas för att kunnas köras på gas vid besiktningen. Nu inför regelförändringen 20 maj tillkommer ytterligare några krav.

Vid kontrollbesiktning av personbilar, lastbilar och bussar som drivs med metangas (biogas eller naturgas) måste bränsletanken för gas vara fylld så mycket att motorn kan köras i läge "gasdrift" för att vi ska kunna göra en täthetskontroll av bränslesystemet.

Nya regler för gasbil

Från och med den 20 maj 2018 måste alla gastankar vara frilagda/synliga för att vi ska kunna kontrollera eventuella skador, fastsättning och täthet.

Om gastankarna inte är frilagda krävs ett intyg (ej äldre än 15 månader) som visar att de redan har kontrollerats gällande skador, fastsättning och täthet på gastank och övriga bränslesystemet.

Mer om intyg och verkstäder