Mer innehåll

Tillsammans kan vi öka barns välmående

Bilprovningen är stolt nationell partner till Friends i strävan att skapa ett tryggare samhälle. Enligt Friendsrapporten 2023 lider vart fjärde skolbarn av återkommande psykiska besvär. Det är skrämmande siffror som måste vändas.

Bilprovningen är stolt nationell partner till Friends i strävan att skapa ett tryggare och mer hållbart samhälle.

Vart fjärde barn mår inte bra

Enligt Friendsrapporten 2023, som offentliggjordes i morse, lider vart fjärde barn i åldrarna 10–18 år av återkommande psykiska besvär. Det är skrämmande siffror som måste vändas.

Nedprioriteringarna i skolan innebär att barn tvingas in i en miljö med få lärare och minskad tillgång till elevhälsan. Det är hög tid att ifrågasätta varför vi accepterar sådana förhållanden för våra barn när de aldrig skulle accepteras i arbetslivet.

Friendsrapporten 2023 ger oss de verktyg och insikter vi behöver för att skapa en tryggare miljö för våra barn. Klicka här för att läsa och ladda ner rapporten.

Du kan också bidra

Du får gärna sprida rapporten till ditt/dina barns skola och berörda vuxna. Tillsammans kan vi vuxna öka barns välmående.

Du kan också hjälpa Friends i kampen mot mobbning genom att besikta ditt fordon hos Bilprovningen. Väljer du att köpa en pin på någon av våra stationer gör du ytterligare en insats.

Läs mer om Bilprovningens samarbete med Friends.

Illustration av en tidskrift med gul text mot ljusblå bakgrund

LFriendsrapporten 2023 visar att var fjärde skolbarn har återkommande psykiska besvär. Illustration: Friends