Mer innehåll

Konvertering av alla stationer till LED-belysning

Vi fortsätter satsningen på att konvertera alla våra stationer till LED-belysning. Idag har knappt hälften av våra närmare 110 stationer LED-belysning. Ambitionen är att samtliga ska vara konverterade inom tre år.

År 2020 inleddes ett projekt för att konvertera våra stationer till LED-belysning. I bagaget hade vi många års energieffektivisering som gett oss gedigen kunskap om förbrukning, teknik och lämpliga prioriteringar för att få bäst effekt.

Ljuset ökar välbefinnandet

Installationerna omfattar i första hand belysning i besiktningshallarna men i vissa fall har även utomhus- och kontorsbelysning bytts ut.

Ljuset som har valts är neutralvitt och efterliknar naturligt dagsljus, vilket fungerar uppiggande, ökar koncentrationen och förbättrar välbefinnandet hos våra besiktningstekniker som arbetar i lokalerna.

Här på bilden ses besiktningshallen i Bilprovningen Malmö-Hanö.

Energibesparing om 60 procent

Satsningarna förväntas ge en energibesparing om cirka 60 procent och halverade kostnader. Återbetalningstiden är i flera fall så kort som fyra år.

Då det oftast är fastighetsägaren som äger allmänbelysningen krävs godkännande och förhandling innan stationen kan konverteras.

Läs mer om Bilprovningens hållbarhetsarbete.

En manlig tekniker besiktar en vit personbil i en LED-upplyst besiktningshall.

Inom tre år ska samtliga stationer ha konverterats till LED-belysning. Foto: Bilprovningen