Mer innehåll

Ser du tillräckligt bra för att köra bil?

Resultatet av Synbesiktningen 2021 - Sveriges största syntest av bilförare och ett samarbete mellan Bilprovningen och Synoptik - visar att var tionde bilist kör med en olaglig syn, vilket innebär att den blir oskarp efter en meters avstånd, strax efter bilrutan.

Det är svårt att själv upptäcka synförsämringar, eftersom de ofta kommer gradvis med åldern. Därför är det inte konstigt att 97 procent upplever att de har fullgod syn för att köra bil. Verkligheten är dock en annan.

Synbesiktningen visar att var tionde förare kör inte uppfyller de lagstadgade kraven för att ta körkort med den syn som de har idag. Den blir oskarp bakom huven på bilen.

Besikta din syn hos oss

Det bästa är naturligtvis att låta kontrollera sin syn regelbundet hos en optiker. Men du kan även göra det hos oss på Bilprovningen - och utan att det kostar dig något. På våra stationer finns enkla självinstruerande syntavlor så du lätt kan testa din syn på egen hand och om den är tillräckligt bra för att köra bil. Det tar inte mer än någon minut. Så varmt välkommen till din närmaste station - oavsett om du ska besikta ett fordon eller inte.

Ett steg närmare Nollvisionen

Synoptik och Bilprovningen har sedan 2008 arbetat dels för att medvetandegöra förare om synens betydelse för trafiksäker körning, dels för att påverka politiker att ta ytterligare ett steg för att förverkliga Nollvisionen, nämligen att införa lagstadgade synkontroller i samband med körkortsförnelsen.

Att kontrollera sin syn borde vara lika självklart som att besikta sina fordon.

Kvinna testar sin syn. Står framför en syntavla.

Hos Bilprovningen kontrollerar du din syn på en minut och utan kostnad. Foto: PMAGI