Mer innehåll

Vid viltolycka - varna, anmäl och markera!

Det sker i genomsnitt mer än en (1) viltolycka ungefär var 8.e minut i Sverige. Det innebär att över 62000 förare av fordon årligen är inblandade i en viltolycka.

Läs pressmeddelandet från Nationella Viltolycksrådet med statistik om viltolyckor

1. Varna andra bilister

Om du har råkat ut för en viltolycka är det viktigt att uppmärksamma andra bilister på att det kan finnas ett skadat eller dött djur vid vägen. Använd varningstriangel och varningsblinkers.

2. Anmäl olyckan

Många bilister är inte medvetna om att sammanstötning med björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn enligt lag måste rapporteras till Polisen direkt vid olyckstillfället, oavsett om djuret verkar vara skadat eller ej. Du anmäler olyckan via 112.

Så här gör du vid olyckor med mindre vilt.

3. Markera olycksplatsen

Olycksplatsen ska sedan märkas ut. Använd gärna markeringsremsor (även kallade viltremsor) som du kan hämtas hos Bilprovningen.

Markera olyckan så här:

  • Markera olycksplatsen med en markeringsremsa (viltremsa) så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen.
  • Oavsett om djuret redan är dött ska markering av platsen ske för att informera andra bilister om att olyckan är rapporterad.
  • Häng upp markeringsremsan på den sida av vägen som viltet försvann efter kollisionen.

Om olyckan gäller björn, varg, vildsvin eller järv markerar du cirka 100 meter från olycksplatsen.

Lorem ipsum sit dolor amet Foto: Magnus Johansson