Mer innehåll

Tips för att förebygga fel på bromsar

Under 2023 kontrollbesiktade vi närmare en miljon personbilar. Var femte personbil hade fel som kräver ombesiktning. Den vanligaste orsaken var fel på bromsarna, men det går att förebygga. Här delar vi med oss några enkla tips.

Bilprovningens besiktningsstatistik för 2023 påvisar fortsatt stora brister hos personbilar.

Av närmare en miljon kontrollbesiktade personbilar hade var tredje brister som inte kräver efterkontroll. I dessa fall ansvarar ägaren själv för att bristerna åtgärdas snarast.

Var femte personbil hade fel som kräver efterkontroll. Detta innebär att bristerna är så pass allvarliga att fordonet inte får användas mer än nödvändigt innan felen har åtgärdats och en fackmannamässig bedömning gjorts av att de har avhjälpts.

Brister i bromsar vanligt

Den vanligaste orsaken till krav på efterkontroll var anmärkningar mot komponenter i bromssystemet. Ojämn bromsverkan, brister i hjulbromsen (bromsskivor, bromsbelägg), otillräcklig bromsverkan på parkeringsbromsen och skadade bromsledningar är vanliga fel.

Klicka här för att läsa mer om Bilprovningens besiktningsstatistik.

Några enkla och smarta tips

Det är viktigt att regelbundet motionera bilens bromsar, Här är några bra tips från oss för hur du enkelt förebygger att brister uppstår.

  1. Gör kontrollerade och lite kraftigare inbromsningar ibland. Det är bra för bromsbelägg och bromsskivor
  2. Ta för vana att använda parkeringsbromsen regelbundet.

Klicka här för ta del av fler tips och råd från oss.

En bilprovningsstations exteriör och parkering med personbilar syns i en sidospegel på en personbil.

Bilprovningens besiktningsstatistik för 2023 påvisar fortsatt stora brister hos personbilar. Foto: Bilprovningen