Mer innehåll

A-traktorer har fler brister än bilar

Mot bakgrund av det stora intresset för A-traktorer väljer vi att för första gången redovisa resultatet av 2022 års besiktningsstatistik. Utfallet uppvisar många allvarliga brister.

Av de drygt 3 000 A-traktorer som vi kontrollbesiktade under 2022 hade sju av tio brister. Det är brister som måste åtgärdas snarast och när det är gjort får fordonet användas som vanligt igen.

Varannan A-traktor hade fel som kräver ombesiktning. Detta är mer än dubbelt så många jämfört med personbilar, där motsvarande siffra var två av tio. Krav på ombesiktning innebär att bristerna är så pass allvarliga att fordonet kräver en fackmannamässig bedömning av att felen har avhjälpts.

Läs mer om Bilprovningens besiktningsstatistik.

Otillåtna ändringar på A-traktorer

Vid besiktningen konstaterar vi att A-traktorer ofta är ändrade jämfört med andra fordonsslag. Exempel på detta är att konstruktionen ändrats så att fordonet går fortare än tillåten hastighet eller att det har byggts om på något sätt.

Anmärkningar av detta slag är ovanligt. För A-traktorer ligger andelen på närmare 15 procent. Motsvarande siffra för personbilar är 2,6 procent.

Viktigt att öka medvetenheten

Genom att uppmärksamma den höga andelen brister hoppas vi öka medvetenheten hos såväl ägare som användare av A-traktorer om problematiken.

Månar du, liksom vi, om säkra fordon och förare? Ta i så fall gärna del av våra tips och råd.

A-traktor sedd bakifrån i stadsmiljö

Vår besiktningsstatistik visar att sju av tio A-traktorer har brister. Foto: Johan Nilsson/TT