Mer innehåll

Vi rekommenderar extra bromskontroller för tunga fordon

2023 års besiktningsstatistik för tunga fordon visar att brister i bromssystemet är vanligt förekommande bland samtliga tunga fordonsslag. Med extra bromskontroller får ditt företag säkrare fordon och minskar risken för driftstopp.

Under 2023 kontrollbesiktade Bilprovningen närmare 26 000 tunga lastbilar, 20 000 tunga släp och närmare 4 500 tunga bussar (samtliga med en totalvikt över 3,5 ton).

Utfallet av besiktningsstatistiken visar att samtliga tunga fordonsslag har många brister. Vanligast förekommande är brister i bromssystemet.

Ett exempel är ojämn bromsverkan, vilket innebär att skillnaden på den uppmätta bromskraften mellan vänster och höger sida överstiger 30 procent. I sämsta fall kan detta leda till att fordonet drar snett vid en inbromsning.

Klicka här för att läsa mer om Bilprovningens besiktningsstatistik.

Säkrare fordon och färre driftstopp

Ett företags styrka ligger i den kvalitet och service som det erbjuder. Bilprovningens extra bromskontroller är för dig som är beroende av att dina fordon är trafiksäkra och fungerar som förväntat.

Extra bromskontroll ger dig dessutom ökade möjligheter när du lägger anbud, som följd av ökade krav på trafiksäkerhet vid upphandlingar.

Kontroll av hela bromssystemet

Extra bromskontroll omfattar test av hela bromssystemet inklusive fullständigt bromsprov. Kontrollen är rådgivande och rapporteras inte till Transportstyrelsen.

Du får ett protokoll och en dekal som visar att fordonet har godkänt resultat. Rekommendationen är att kontrollen görs fem till sju månader efter ordinarie besiktning.

Klicka här för att läsa mer om Bilprovningens extra bromskontroll och hur du gör för att boka tid.

man i bilprovningskläder vinkar in en en lastbil i en besiktningshall

Vanligt med brister i bromssystemet bland tunga fordon. Foto: Bilprovningen