Mer innehåll

Etnicitet vanligaste orsaken till trakasserier i skolan

Som partner till Friends vill vi på Bilprovningen uppmärksamma att av alla diskrimineringsgrunder är etnicitet den vanligaste orsaken till trakasserier i skolan.

Det visar årets Friendsrapport som offentliggjordes i TV4 och SVT i morse och bygger på kartläggningar med 20 000 elever i hela landet.

Ta del av barnens egna berättelser på friends.se/friendsrapporten-2021.

För ett tryggare samhälle

Bilprovningen stödjer Friends för att skapa ett tryggare samhälle inte ”bara” på vägarna eller i våra barns klassrum, utan även på arbetsplatsen, i kundmötet och i rollen som vuxen i relation till barn.

Läs mer om samarbetet på bilprovningen.se/friends.

Synbesiktningen