Mer innehåll

Vanligt med däckexplosioner på husvagnar

Var sjätte husvagn har råkat ut för minst ett däckhaveri, varav hälften berodde på en explosion. Det visar en undersökning av Svenska däcksäkerhetsrådet där Bilprovningen ingår. Här är några tips på hur du tar hand om dina husvagnsdäck och förebygger haverier.

På husvagnsdäck är det betydligt vanligare med skador som till exempel sprickor eller separation av slitbanan jämfört med personbilsdäck.

– Vår besiktningsstatistik visar att anmärkningar på däck på grund av skador är mer än
dubbelt så vanliga för husvagnar jämfört med för personbilar, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

För att öka kunskapen om däckhaverier på husvagnar genomförde Svenska däcksäkerhetsrådet, där Bilprovningen ingår, sommaren 2021 en undersökning, där 7 500 husvagnsägare deltog. En enkät skickades ut genom Caravan Club, SCR Svensk Camping och Folksam.

Risk för olyckor och skador

Av undersökningen framkom att var sjätte husvagnsägare hade råkat ut för minst ett däckhaveri på husvagnen under den senaste tioårsperioden. Med däckhaveri menas en hastig
punktering och inte pyspunka. Drygt hälften angav att det blev en däckexplosion.

Även om ingen angav att däckhaveriet ledde till personskador upplevde fyra av tio en viss eller stor risk för att en trafikolycka skulle inträffa. Många lyfte fram hur farligt det är att bli stående på vägrenen och där utföra ett däckbyte, med risk för att bli påkörd av andra fordon. Enligt Trafikverket får cirka tre personer per år sätta livet till när de får punktering, motorstopp eller liknande längs motorvägar eller mötesfria 2+1-vägar.

Tre av tio som deltog i undersökningen fick skador på husvagnen i samband med däckhaveriet, från lättare skador på hjulhus och golv till totalhaveri.

Tips för bättre koll på husvagnsdäcken

  • Som husvagnsägare bör du regelbundet inspektera däcken, för att upptäcka sprickor
    eller andra skador. Ta för vana och gå en runda runt husvagnen varje morgon - ungefär som du tittar i spegeln varje dag. På så sätt lär du känna dina däck och kan lätt se om formen ändras eller om det sitter en spik i däcket.
  • Du ska också kontrollera lufttrycket i husvagnsdäcken flera gånger under säsongen, minst var fjortonde dag. Trycket ska alltid kontrolleras på kalla däck. Är du osäker på vilket däcktryck som din husvagn ska ha kontaktar du tillverkaren. Det ska vara rätt tryck, varken mer eller mindre. Kom ihåg - det är luften som bär husvagnen.
  • Det är dessutom bra att täcka över däcken och skydda från solljus om husvagnen står stilla
    längre perioder. När däcken blir för varma påskyndas åldrandet vilket också kan leda till däckhaveri.

Fler goda husvagnstips från Bilprovningen.

Om Svenska däcksäkerhetsrådet

Svenska däcksäkerhetsrådet är sedan starten 2019 ett öppet forum för utbyte av kunskap
och erfarenheter kopplade till däck, trafiksäkerhet och andra hållbarhetsfrågor. Rådet träffas cirka fyra gånger om året och arbetar även i olika arbetsgrupper. I rådet deltar bland
annat representanter för däck- och fälgbranschen, fordonsbranschen, Trafikverket, Transportstyrelsen, VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut, Bilprovningen, Försäkringsbranschen samt universitet och högskolor.

Bil och husvagn på väg

På husvagnsdäck är det betydligt vanligare med skador som till exempel sprickor jämfört med personbilsdäck.