Mer innehåll

Pris för Årets djurvän

Nationella viltolycksrådet, där Bilprovningen ingår som en av många aktörer, har fått pris som Årets djurvän. Priset delades ut av Svenska Djurskyddsföreningen.

För en djurinsats utöver det vanliga

Priset delades ut av Svenska Djurskyddsföreningen för en djurskyddsinsats utöver det vanliga. Genom att dygnet runt årets alla dagar finnas tillgängliga vid eftersök av trafikskadat vilt bidrar Nationella viltolycksrådet med sitt viktiga arbete till att minska och förkorta vilda djurs lidande.

Den som kör på vilt av vissa arter är skyldig att anmäla det till polisen och att märka ut platsen, gärna med en viltremsa som kan hämtas hos Bilprovningen. Mellan 60 000 och 65 000 viltolyckor anmäls varje år.

Jägare undersöker djuret på olycksplatsen

Även om föraren bedömer att djuret har dött direkt vid olyckan ska viltolyckan anmälas till polisen. Då åker en jägare ut till olycksplatsen för att försäkra sig om att djuret verkligen är dött.

Om Nationella viltolycksrådet

I Nationella Viltolycksrådet ingår: Polisen, Trafikverket, Naturvårdsverket, Länsstyrelserna, Skogsstyrelsen, Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, Lantbrukarnas Riksförbund, Bilprovningen, SOS Alarm, NTF, IF, Länsförsäkringar, Svenska Kennelklubben, Statens väg- och transportforskningsinstitut, SJ AB och Älgskadefondsföreningen.

Representanter från Nationella viltolycksrådet tar emot priset.

Priset övlämnas av Svenska Djurskyddsföreningen till Nationella viltolycksrådet Foto: Louise Cederlöf, Svenska Djurskyddsföreningen