Mer innehåll

Vid viltolycka - varna, anmäl och markera!

1. Varna andra bilister

Om du har råkat ut för en viltolycka är det viktigt att uppmärksamma andra bilister på att det kan finnas ett skadat eller dött djur vid vägen. Använd varningstriangel och varningsblinkers.

2. Anmäl sammanstötningen

Många bilister är inte medvetna om att sammanstötning med björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn enligt lag måste rapporteras till Polisen direkt vid olyckstillfället, oavsett om djuret verkar vara skadat eller ej. Du anmäler olyckan via 112.

Här kan du läsa mer om hur gör du vid olyckor med mindre vilt.

3. Markera olycksplatsen

Olycksplatsen ska sedan märkas ut. Använd gärna markeringsremsor (även kallade viltremsor) som du kan hämtas hos Bilprovningen.

  • Markera olycksplatsen med en markeringsremsa (viltremsa) så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen.
  • Oavsett om djuret redan är dött ska markering av platsen ske för att informera andra bilister om att olyckan är rapporterad.
  • Häng upp markeringsremsan på den sida av vägen som viltet försvann efter kollisionen.

Här kan du läsa mer om hur då gör när olyckan gäller björn, varg, vildsvin eller järv.