Mer innehåll

Års- och hållbarhetsredovisning 2022

För dig som är nyfiken på vårt hållbarhetsarbete och verksamhetsår 2022 finns nu Bilprovningens års- och hållbarhetsredovisning 2022 publicerad här på bilprovningen.se. Det liggande pdf-formatet gör den extra läsvänlig på skärmen.

Nu är Bilprovningens års- och hållbarhetsredovisning för 2022 publicerad på bilprovningen.se. Räkenskapsåret avser perioden januari – december 2022.

Av hänsyn till miljön väljer Bilprovningen sedan många år att inte trycka och distribuera sin års- och hållbarhetsredovisning. I stället tillhandahålls den i pdf-format på bilprovningen.se.

Redovisningen görs i liggande format för är att underlätta läsningen, som allt oftare sker direkt på skärmen.

För dig som som saknar möjlighet att ta del av redovisningen digitalt kan en utskrift tillhandahållas. Denna beställs genom att kontakta Bilprovningen via marknad@bilprovningen.se, 0771–600 600 eller Bilprovningen, Box 7020, 164 07 Kista.

- 2022 har varit ett turbulent år men Bilprovningen har lyckats hantera de utmanande omständigheterna väl och fullföljt alla planerade satsningar i ambitionen att växa och ha marknadens bästa service samt tjänsteutbud.

Det är Bilprovningens nya vd Niklas Stragnes summering av det gångna året

Klicka här för att läsa Bilprovningens års- och hållbarhetsredovisning 2022 i sin helhet. Pdf, 8.8 MB.

leende kvinna i gul jacka vid ratten på en lastbil på väg in i en besiktningshall

Omslagsbilden på Bilprovningens års- och hållbarhetsredovisning 2022 Foto: Bilprovningen