Mer innehåll

Internationella kvinnodagen: Vi är ett företag i förändring

Det blir allt vanligare med kvinnliga besiktningstekniker på Bilprovningens stationer. Det är ingen slump utan en medveten, långsiktig satsning i syfte att spegla kunderna. Andelen kvinnor på stationerna är numera 15 procent och högre än någonsin.

Den internationella kvinnodagen som årligen infaller den 8 mars uppmärksammar kvinnors situation över hela världen och insatser som skapar en mer jämlik framtid.

När Bilprovningen startade sin verksamhet på 60-talet var det bara män som besiktade fordon. Det var först 1979 som den första kvinnliga besiktningsteknikern anställdes och det skulle dröja nästan ytterligare 30 år till dess en medveten satsning inleddes för att ändra detta i större skala.

Historiskt hög andel kvinnor på stationerna

Sedan 2007 pågår en långsiktig förändringsresa på Bilprovningen för att medarbetarnas sammansättning bättre ska spegla kunderna och det svenska samhället som det ser ut idag. Det råder också en övertygelse om att det leder till en bättre arbetsmiljö och ökad trivsel.

En viktig och grundläggande del i arbetet är att öka antalet kvinnliga medarbetare och chefer på stationerna. Vid årsskiftet var andelen 14,7 procent, vilket är högre än någonsin tidigare.

En utmaning att rekrytera kvinnor

Det råder fortfarande en omedvetenhet och okunskap bland kvinnor om jobbet som besiktningstekniker. En viktig del i Bilprovningens arbete är därför att sprida information om och uppmärksamma kvinnor på yrket.

Att vara besiktningstekniker är ett omväxlande och serviceinriktat jobb där man dagligen möter många härliga människor och spännande fordon – och framför allt gör skillnad genom att bidra till ökad trafiksäkerhet och minskad klimatpåverkan. Läs mer på www.bilprovningen.se/jobb.

Kvinnlig bilprovningsanställd kontrollbesiktar underredet på en personbil.

Bilprovningen befinner sig på en långsiktig förändringsresa för att öka andelen kvinnor på stationerna i syfte att spegla kunderna. Andelen är numera 15 procent och högre än någonsin. Foto: Bilprovningen