Mer innehåll

Nya besiktningsanvisningar för bakgavellyftar från 15 november

Från 15 november gäller nya anvisningar för fordon med en lyftanordning som omfattas av besiktningskrav enligt arbetsmiljöverkets bestämmelser. Här är en summering av förändringarna och hur de kan påverka dig vid besiktningen.

Genom ett samarbete inom Fordonsbesiktningsbranschen (FBB) har nya och reviderade tolkningar av föreskrifterna resulterat i nya anvisningar vid besiktning av bakgavellyft. Dessa gäller från den 15 november 2023 och grundar sig på Arbetsmiljöverkets författningssamling 2003:6 samt standard SS-EN 1756-1:2021.

Så påverkar förändringarna besiktningen

Här är en kort sammanfattning av de förändringar som kan påverka dig som fordonsägare vid besiktning.

  • Instruktionsbok ska finnas tillgänglig vid besiktningen. I vissa fall kommer besiktningsteknikern behöva läsa i den för att veta t.ex. just hur den aktuella lyften ska vara utrustad och fungera.
  • Bakgavellyftar ska vara utrustade med anordningar som förstärker synbarhet från sidorna och bakifrån (kontrollera att samtliga flaggor, reflexer, reflextejp, lampor är hela och på plats).
  • Det ska inte vara möjligt att tilta lyftens lastplan mer än 10° med de reglage som kan nås när man står på plattformen inklusive fjärrkontroll.
  • Reglage ska fungera på det sätt som tillverkaren angivit. Ändrade funktioner som inte följer märkningar och tillverkarens anvisningar godtas inte.
  • Skydd mot klämning. Förebyggande och inbyggda skydd ska behålla sin funktion. Att tvåhandsfunktioner och lösningar för att förhindra klämning mellan lyft och fordon finns och fungerar som tillverkaren avsett kommer att kontrolleras vid besiktningen.
  • Det ska vara möjligt att låsa anordningen, exempelvis genom att strömbrytare är placerad i hytt, låsbar låda eller är av låsbart utförande.
  • I hytten ska någon form av indikering ska finnas som visar om bakgavellyften är öppen eller i körläge.
  • Vid eventuella ombyggnationer eller modifieringar kommer intyg på godkänd revisionsbesiktning att behöva uppvisas.

Klicka här för att läsa mer om besiktning av lyftplattformar och vilka stationer som erbjuder detta.

Bakgavellyft på ett fordon

Bakgavellyft på ett fordon Foto: Bilprovningen